#452 ช่องทีวีดาวเทียมหายหากไม่อัพเดท

    การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการมาโดยตลอด แต่หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาดูแลการบริหารประเทศได้มีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานร่วมกันทำงาน 3 หน่วย คือ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยมีทีมจากผู้ให้บริการเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลุกปั่น ยั่วยุ หมิ่นสถาบัน หรือที่ไม่เหมาะสม

    การปิดกั้นเว็บไซต์ยังต้องมีการกลั่นกรอง หมายถึงเว็บไซต์มากมายยังเปิดให้บริการตามปกติ มีเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกขึ้นบัญชีดำ หากกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมบางรุ่น ที่เจ้าของเครื่องไม่ปรับ OTA จะทำให้ทีวีดาวเทียมที่เคยรับสัญญาณทั้งหมดนั้นไม่สามารถรับชมได้ตามปกติ จะเหลือเพียงฟรีทีวีไม่ถึง 10 ช่อง แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผล มีที่มาที่ไป นั่นเพราะประกาศ กอ.รส. ฉบับที่ 6 เรื่องการงดถ่ายทอดออกอากาศสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในกลุ่มสื่อที่มีแนวโน้มเลือกข้าง ทำให้เหลือเพียงฟรีทีวี กับช่องรายการที่ไม่เลือกข้าง เช่น ช่องหนัง ช่องเพลง ช่องข่าว และช่องขายสินค้า เป็นต้น

    การไม่มีรายการทีวีที่นำเสนอข่าวสารจากสื่อเลือกข้างก็ดีไปอีกลักษณะหนึ่ง เพราะไม่ต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นความขัดแย้งของคนไทยด้วยกันระหว่างฝ่ายที่ยึดมั่นในประชาธิปไตย กับอีกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ มีแต่กล่าวร้ายให้กันและกันทุกวัน การไม่มีช่องใดเลยก็ทำให้ชีวิตสงบขึ้น ไม่ต้องติดตามข่าวการเมืองทางทีวี มีเวลาว่างทำเรื่องอื่นได้อีกมาก อาทิ ปลูกต้นไม้ ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หรือพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่มีเรื่องการเมืองให้พูดถึงอีก เพราะไม่มีสื่อนำเสนอข้อมูลให้ต้องมาพูดคุยกัน ก็เป็นอีกบรรยากาศของสังคมไทย หรืออีกมุมหนึ่งของสื่อไทยในยุครักสงบอย่างแท้จริง ช่วงนี้รู้สึกนักการเมืองจะสงบปากสงบคำ นักข่าวก็ไม่ได้เอาความคิดเห็นของนักการเมืองมานำเสนออีกเลย เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในความสงบอย่างชัดเจน