#432 ยอดขายพีซีตกลงต่อเนื่อง

    ข้อมูลช่วงที่สี่ของปี 2556 พบว่าผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ระดับท็อปได้แก่ Lenova, HP, Dell, Acer, Asus และอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบยอดขายช่วงเดียวกันระหว่างปี 2555 และ 2556 พบว่ายอดขายลดลงร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้จำหน่ายทุกราย พบว่า Lenovo มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ Dell เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ส่วนที่เหลือลดลง ที่ลดมากที่สุดคือ Acer ลดลงร้อยละ 21.4 รองมาคือ Asus ลดลงร้อยละ 11.1 และ HP ลดลงร้อยละ 8.5 โดยช่วงที่สี่ของปี 2556 มียอดขายรวมทั้งหมดราว 82 ล้านเครื่องลดลงจากปี 2555 ที่ขายได้ราว 87 ล้านเครื่อง

    แม้บริษัท HP รวมกับ Compaq เมื่อพฤษภาคม ปี 2545 แต่การทำธุรกิจไม่มีอะไรแน่นอน มีขึ้นก็มีลง เพราะการมาของแท็บเล็ตพีซีทำให้ยอดขายพีซีลดลงอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมคือทางออกของธุรกิจด้านเทคโนโลยี เพราะโอกาสเป็นของทุกคน ขึ้นกับว่าใครจะหยิบฉวยไว้ก่อน และโอกาสก็เปลี่ยนมือเร็ว จากอดีตที่เคยเห็นความรุ่งเรืองของ Nokia, IBM, Kodak หรือ RIM เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับการพัฒนาของคู่แข่ง ทำให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการไป เคยเดินดูสินค้าของห้าง Power buy พบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นที่ตั้งโชว์ในร้าน เพราะถูกแทนที่ด้วยเครื่องโน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน

    ยุคต่อไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) อาจรวมชิ้นส่วนให้เหลือเพียงจอภาพแบบทัชสกีน (Touch Screen) ส่วนแป้นพิมพ์ และเมาส์แบบไร้สายก็จะกลายเป็นอุปกรณ์เสริมให้เลือกซื้อเพิ่มเติมตามแนวโน้มของแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความสวยงามดูทันสมัย ส่วนแนวโน้มซอฟท์แวร์ก็มีลีนุกซ์ที่เติมโตตามกระแสระบบปฏิบัติการ Android Linux ของบริษัทกูเกิ้ลหรือกลุ่มโอเอสลีนุกซ์สำหรับผู้ใช้เครื่องตั้งโต๊ะ (Desktop Linux Distributions) ที่มีให้เลือกอยู่มากทั้ง Mint, openSUSE, Pear OS, Linux Lite หรือ Edubuntu ซึ่งโปรแกรมสำนักงาน (Office) ก็มีให้ดาวน์โหลดได้ อาทิ Libre Office หรือ Open Office หรือ Star Office หรือ Office TLE ที่เป็นภาษาไทย ปัจจุบันมีแนวโน้มใช้งาน Open source เพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกของผู้ใช้ที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ได้มาก

   

   http://www.scts.co.th/catalog/product_info.php?products_id=4053

   http://www.cybertech-itshop.com/Computer/All-in-one/Lenovo/Lenovo-Idea-Centre-C440-57315779.html

   http://www.zdnet.com/what-a-surprise-2013-was-a-lousy-year-for-pc-sales-7000025002/