# 414 นักศึกษามหาวิทยาลัยมีพลังแฝง

    มีโอกาสเห็นข้อมูลทางสถิติหลายครั้ง ที่พาดพิงถึงกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปี ว่าเป็นกลุ่มที่มีพลัง มีบทบาท มีทรัพย์ และมักเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนค่านิยมของสังคม สินค้าและบริการก็มักจะมองกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมาย นอกจากพลังในการจับจ่ายที่สูงแล้ว ก็ยังมีเวลาว่างกว่าช่วงอายุอื่น ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะเป็นกลุ่มมัธยม และประถม ซึ่งต้องเรียนหนังสือ และกลับบ้านตรงเวลา ส่วนผู้ใหญ่วัยทำงานก็ต้องทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เงินทองก็ต้องเก็บไว้จ่ายค่าบ้าน ค่ารถ ค่ากิน ค่าเที่ยว และหนี้สิน ดังนั้นนักศึกษาคือกลุ่มที่มีพลังแฝงสูงกว่าทุกกลุ่ม

    ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดชั่วโมงเรียนปกติเฉลี่ยไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ทำให้เวลาที่อยู่นอกห้องเรียนกลายเป็นเวลาว่างที่นักศึกษาแต่ละคนต้องบริหารจัดการด้วยตนเอง เมื่อว่างก็ต้องหาอะไรทำ อาทิ เข้าห้องสมุด ทำงานที่มอบหมาย เข้าเครือข่ายสังคม พูดคุยกับเพื่อนที่ร้านกาแฟ เดินตามห้างสรรพสินค้าเพื่อผ่อนคลายหลังจากเคร่งเครียดกับการเรียนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นสถิติการใช้จ่าย การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การซื้ออุปกรณ์ไฮเทค ล้วนมีผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ

    คำว่า Generation Me ที่ปรากฏในนิตยสาร Time ฉบับ 20 พ.ค.2556 ได้เล่าถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ในบทความได้อธิบายลักษณะของกลุ่มคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523 ถึง 2543 ว่ามีพฤติกรรมอยู่ 10 แบบที่สอดคล้องกัน อาทิ เพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น หมกมุ่นกับความต้องการของตน หรือไล่ตามเป้าหมายที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ใช้เฟสบุ๊คว่า ชอบการอัพโหลดแต่ภาพถ่ายของตน กดไลค์ให้กับภาพ หรือเรื่องที่ตนเองชอบ รับเพื่อนและพูดคุยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิท แล้วเอแบคโพลได้เผยแพร่ว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นได้ หากตนเองได้รับประโยชน์ด้วย สอดคล้องกับผลการจัดอันดับประเทศที่มีความโปร่งใส ปลอดคอรัปชั่นมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยติดอันดับที่ 88 เห็นได้ชัดว่าประเทศของเรากำลังพัฒนา และจะยังจำเป็นต้องพัฒนากันต่อไป

   

   http://hilight.kapook.com/view/61010

   http://bit.ly/SHlvCU