ไอทีในชีวิตประจำวัน #404 สั่งบล็อกเว็บไซต์หนังชนโรง ()
ที่อังกฤษสั่งบล็อกเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์มีผลทันที คือ เว็บไซต์หนังสองพัน (movie 2 k .com) กับเว็บไซต์ดาวน์โหลดสำหรับทั้งหมด (download 4 all .com) ซึ่งเป็นการสั่งบล็อก หรือปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายเพิ่มเติมจากที่เคยสั่งไปแล้วหลายเว็บไซต์เมื่อปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringement) เป็นผลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลทันทีกับ 2 เว็บไซต์ข้างต้น เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556
หลังจากถูกปิดกั้นการเข้าถึง ก็มีนักพัฒนาพยายามจดชื่อโดเมนใหม่ที่มีชื่อคล้ายกับหนังสองพันขึ้นอีกหลายเว็บไซต์ พร้อมอัพโหลดหนังใหม่เข้าไป อาทิ ซุปเปอร์แมน หรือสงครามโลกแซด โดยสืบค้นได้จาก google.com แล้วช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2556 ก็เริ่มมีการลบรายการเว็บไซต์เหล่านั้นออกจากผลการสืบค้น รวมถึงภาพยนตร์ที่ถูกอัพโหลดเข้าไปก็ทะยอยหายไป ไม่สามารถดูได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการที่จะไม่อ่อนข้อให้กับการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไป เรื่องแบบนี้เป็นกรณีศึกษาที่พบเห็นได้ในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพลง หรือภาพยนตร์ ที่เคยนำไปแบ่งปันให้นักศึกษาได้เข้าใจ
ในประเทศไทยเราไม่ได้รับข่าวลักษณะนี้ไม่มากนัก อาจเป็นเพราะมีหน่วยงานหลายหน่วย รวมถึงเจ้าของลิขสิทธิ์คอยสอดส่องดูแลจนมีน้อยรายที่จะตั้งเครื่องบริการเว็บไซต์ในไทย และเผยแพร่ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการจับกุมเกิดขึ้นก็อาจไม่เป็นที่สนใจของสื่อ หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะอื่นอย่างเด่นชัดจำนวนมากอยู่แล้ว เช่น หนังแผ่น และเพลงเอ็มพีสามที่พบเห็นได้ตามตลาดนัดทั่วไป มีหนังชนโรงของอเมริกาอยู่ไม่น้อยที่วางขายตามแผงซีดี บางเรื่องเรียกว่าหนังก่อนโรงเพราะยังไม่เข้าฉายเมืองไทย แต่ไปฉายประเทศอื่นก่อนก็พบว่ามีให้ดาวน์โหลด หรือเป็นหนังแผ่นวางขายแล้ว บริการดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ก็มักมีการหลบเลี่ยงเป็นอย่างดี นอกจากนั้นคนไทยนิยมไปใช้บริการจากเว็บไซต์ต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายไทย เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับหลายเว็บไซต์ข้างต้น ทำให้ไม่มีข่าวการจับกุมในไทยจนบางคนเชื่อว่าไม่ผิด และไม่คิดว่าการซื้อหนังแผ่นชนโรง หรือแผ่นเพลงเอ็มพีสามเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปแล้ว

http://recombu.com/digital/news/bt-sky-virgin-media-talktalk-ee-o2-court-order-kat-fenopy-h33t_M11242.html
http://recombu.com/digital/news/movie2k-and-download-for-all-to-be-blocked-by-uk-isps_M11587.html
https://www.youtube.com/watch?v=YE7VzlLtp-4