ไอทีในชีวิตประจำวัน # 374 การเลือกแท็บเล็ตยี่ห้อกับโนเนม ()
ปลายปี 2555 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากครั้งแรกเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) เป็นแบบโน๊ตบุ๊ค (Notebook) แล้ววันนี้ก็พบการเปลี่ยนครั้งใหม่ คือเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้แป้นพิมพ์เป็นแบบไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเรียกว่าแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) การพัฒนาฮาร์ดแวร์ควบคู่ไปกับซอฟท์แวร์ ปัจจุบันเราได้ยินคำว่า Android, Windows8 และ iOS กันบ่อยขึ้น เพราะเป็นซอฟท์แวร์ที่จะสนับสนุนอุปกรณ์แบบไม่ใช้แป้นพิมพ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทบยอดขายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิมที่มียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง
การใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตพีซีมีการรายงานออกมาว่า แนวโน้มผู้ใช้จะนิยมใช้งานแอพ (Application) ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี หรือซื้อแอพแบบออนไลน์มากกว่าการใช้งานอุปกรณ์เพื่อเปิดเว็บไซต์ ส่วนแอพที่ถูกดาวน์โหลดมากกว่าครึ่งหนึ่งคือเกม และมีเพียงไม่กี่บริษัทอยู่ได้ด้วยรายรับจากเกมที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นแล้วส่งเไปใน App Store หรือ Play Store เพื่อจำหน่าย เผยแพร่ฟรี หรือให้ทดลองใช้ สำหรับแท็บเล็ตอาจแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบมียี่ห้อพร้อมศูนย์บริการ และแบบที่เปิดตัวใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก ขอเรียกกลุ่มนี้ว่าโนเนม (No name)
ความสามารถของระบบปฏิบัติการ Android บนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถใกล้เคียงกัน มีความต่างกันที่ยี่ห้อและศูนย์บริการ คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มียี่ห้อเป็นที่รู้จัก อาทิ Samsung หรือ Apple ซึ่งมีศูนย์บริการชัดเจน กับกลุ่มที่สองมียี่ห้อที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งอาจคล้ายอุปกรณ์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน ป.1 และไม่มีศูนย์บริการชัดเจน มักนำเข้าจากจีนหรืออินเดีย ส่วนราคาของอุปกรณ์กลุ่มโนเนมจะราคาต่ำกว่า แต่อาจมีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นกับขนาดของหน่วยความจำ (Memory) หน่วยประมวลผล (Processor) หรือการรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เพิ่มขึ้น ผู้เขียนเคยพบแท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว ที่มาพร้อมแป้นพิมพ์ หากซื้อทั้งชุดราคาประมาณ 3500 บาท แต่ไม่กล้าซื้อเพราะหากโชคไม่ดีแล้วชำรุดเหมือนโทรศัพท์ที่ซื้อจากชายแดนฝั่งพม่าหรือลาวก็จะเสียค่าใช้จ่ายแบบไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ แต่ถ้าซื้อแบบมียี่ห้อเวลาชำรุดก็สามารถส่งซ่อมที่ศูนย์บริการ ส่วนแบบโนเนมนั้นไม่คุ้มที่จะลงทุนบนความเสี่ยงทางเทคโนโลยีที่ไม่มีอะไรแน่นอน และคาดการณ์ไม่ได้