ไอทีในชีวิตประจำวัน # 350 สัญลักษณ์ในพิธีไหว้ครู ()
มีโอกาสร่วมพิธีไหว้ครู (Wai Khru Ceremony หรือ Guru Ceremony) ที่นักศึกษาแต่งพานดอก พานธูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พบในพิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็นพิธีที่จะมีนักศึกษาพร้อมใจตระเตรียมพานมาแสดงความเคารพคุณครูในวันพฤหัสบดีหลังเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา เป็นหนึ่งในประเพณีอันทรงเกียรติของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
ในทุกปีการศึกษานักเรียนรวมกลุ่มกันแต่งพานธูป และพานดอกที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันไป มีพิธีเจิมหนังสือ ซึ่งนำอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อาทิ ตำราเรียน เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ หุ่นจำลอง สื่อการสอน มาให้ผู้บริหารสถาบันได้เจิม เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อนักเรียนนำพานธูป และพานดอกที่มักประกอบด้วย หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และข้าวตอก ที่ล้วนแต่มีความหมาย มอบแด่คุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา ก็พบว่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ตั้งอยู่บนเวทีเริ่มมีการเปลี่ยนไปตามกระแสโลก เช่นเดียวกับคุณครูที่ในอดีตพบเห็นในละครช่อง 7 ยามเช้าวันเสาร์ ว่าครูยุคแรกเป็นฤษีที่อาศัยในป่า ถ้าจะเรียนก็ดั้นด้นเข้าป่าไปร่ำเรียนกัน ต่อมาก็มีวัดเกิดขึ้นแล้วคุณครูก็คือพระสงฆ์สอนด้วยการบรรยาย ต่อมาทางราชการให้ความสำคัญ จึงปรับวัดให้เป็นโรงเรียนวัด แล้ววิวัฒต่อเนื่องจนปัจจุบันเรามีโรงเรียน และมหาวิทยาลัยจำนวนมาก จนมากเกินความต้องการ และมีการพิจารณาปิดโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อย พบเห็นในหมู่บ้านขนาดเล็กหลายแห่ง
สัญลักษณ์บนเวทีนอกจากคุณครู ก็จะมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งปีนี้บนโต๊ะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นคือแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ทำให้นึกถึงนโยบายของรัฐที่มอบแท็บเล็ตพีซีให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ให้เข้าถึงสารสนเทศ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร และพัฒนาการเรียนรู้ สรุปว่าเป็นปีแห่งนวัตกรรมของการจัดการเรียนการสอน เพราะทั้งครู และนักเรียนต้องปรับกิจกรรมในชั้นเรียนให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ไม่แน่ว่าในปีการศึกษาต่อไป อาจลดจำนวนคุณครูบนเวที และเพิ่มจำนวนแท็บเล็ตพีซี ให้นักเรียนได้สักการะก็เป็นได้ เพราะรุ่น และยี่ห้อของอุปกรณ์เหล่านี้มีหลากหลายขึ้นทุกวัน จนอาจเหลือที่ยืนให้คุณครู และหนังสือน้อยลงก็เป็นได้