ไอทีในชีวิตประจำวัน # 346 แหล่งเก็บข้อมูลในก้อนเมฆ ()
ในอนาคตอันใกล้ แนวโน้มการจัดเก็บข้อมูลในสื่อต่าง ๆ อาจเปลี่ยนเป็นไป เราเคยใช้แผ่นดิสก์ (Floppy Disk) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) แผ่นซีดี (CD-ROM) และแฟรชไดร์ฟ (Flash Drive) ปัจจุบันมีบริการคลาวสตอเรจ (Cloud Storage) หรือ แหล่งเก็บข้อมูลในก้อนเมฆ หรือ แหล่งเก็บข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต คือ การมีผู้ให้บริการจัดเตรียมสื่อเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่พร้อมให้บริการ โดยผู้ใช้ไม่ต้องทราบว่าเครื่องจัดเก็บข้อมูลนั้นอยู่ที่ใด เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายตามลักษณะของบริการ ขนาด หรือ Bandwidth ที่ใช้ ส่วนสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษา หรือเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ
ผู้เขียนมีโอกาสใช้แท็บเล็ต (TabletPC) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิ้ล (Google) ชื่อว่าแอนดรอย (Android) รุ่นหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์พกพาอาท สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต พบว่า ซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ได้จำกัดความสามารถในการเลือกแฟ้มที่จะอัพโหลด (Upload) โดยแฟ้มที่สามารถอัพโหลดได้มีเพียงแฟ้มประเภทภาพถ่าย (Photo) เสียง (Sound) และคลิ๊ปวีดีโอ (Video) เป็นต้น แต่ถ้าจะอัพโหลดแฟ้มประเภท PDF, DOC, PPT, XLS ก็ต้องถ่ายโอนออกจากแท็บเล็ต ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) จึงจะอัพโหลดไปยังแหล่งเก็บข้อมูลที่ต้องการได้
หากต้องการจัดการกับแฟ้มเอกสารก็พบว่ามีบริการกูเกิ้ลดอค (Google Docs) ของบริษัทกูเกิ้ล ซึ่งเป็นสื่อประเภทคลาวสตอเรจ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้ม แก้ไข ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันแฟ้มกับเพื่อนให้ร่วมกันแก้ไขแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) ดังนั้นอีกทางเลือกที่จะใช้แท็บเล็ตทำงานกับแฟ้มข้อมูล คือ ใช้บริการของกูเกิ้ลดอค แทนการเก็บข้อมูลในสื่อดั่งเดิมที่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มเอกสารมาอ่าน และแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลดแฟ้มที่แก้ไขแล้วกลับเข้าไปทับแฟ้มเดิม หากจะใช้งานได้ก็ต้องเลือกใช้งานคลาวสตอเรจ หากแนวโน้มเป็นการใช้คลาวก็จะทำให้ความนิยมแฟรชไดร์ฟ และซอฟท์แวร์จัดการเอกสารดั้งเดิม (Classic Document Software) ลดบทบาทไปในอนาคต แล้วเรามาร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สตอเรจของมนุษย์ที่กำลังปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยกัน