ไอทีในชีวิตประจำวัน # 345 เหตุผลที่อาจเลิกเข้าเฟซกรุ๊ป ()
หากมีคำถามว่า ในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลานาน และมีจำนวนผู้ใช้มากที่สุด อยู่ในเว็บไซต์ใด ก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของเฟซบุ๊ค (Facebook.com) และพฤติกรรมของผู้ใช้ส่วนหนึ่ง ก็มิได้เกาะติดกับหน้าโปรไฟร์ (Profile) แต่เป็นขาประจำของกรุ๊ป (Group) หรือกลุ่มเฉพาะ อาทิ เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมหอพัก เพื่อนร่วมองค์กร เพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อนร่วมชมรม เพราะมีเป้าหมาย และสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งเฟซบุ๊คสามารถตอบความต้องการของกลุ่มได้อย่างลงตัว หากรวมคำว่าเฟซบุ๊ก กับคำว่ากลุ่มเพื่อน ก็อาจเรียกอีกชื่อว่า เฟซกรุ๊ป (Facegroup = Group in Facebook.com) ซึ่งผู้เขียนพบเพื่อนหลายท่านมิได้สนใจการแบ่งปันในหน้าโปรไฟร์ จะมีกิจกรรมเฉพาะในกลุ่ม เพราะคนคุ้นเคย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล้วนอยู่แต่ในกลุ่ม
จากการใช้บริการ yammer.com แล้วมีผู้ใหญ่ใจดีแนะนำว่าน่าจะย้ายจาก เฟซกรุ๊ป ไปอยู่ใน yammer แทนด้วยเหตุผล 5 ข้อ คือ 1) มีบริการสนับสนุนการสื่อสารที่ดีกว่า อาทิ การตอบผู้เขียนบันทึก หรือตอบผู้ที่ตอบบันทึกเฉพาะคนได้ 2) สร้างกลุ่มเฉพาะในองค์กรที่มีความเป็นส่วนตัว และข้อมูลปลอดภัยกว่า 3) ควบคุมการเข้าออกของสมาชิกได้ดีกว่า 4) สนับสนุนให้บุคลากรทั้งองค์กรใช้ระบบอีเมลเดียวกัน ทำให้การสื่อสารมีความเป็นมาตรฐาน 5) รองรับห้องเก็บแฟ้มข้อมูลของกลุ่ม และมีระบบรุ่นของเอกสารที่เข้าถึงได้ทุกรุ่น
ปัจจุบันพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายสังคมของผู้ใช้ในบางองค์กรเริ่มเปลี่ยนจากการเข้าไปพบเพื่อนร่วมงานในเฟซกรุ๊ปก็หันไปพบเพื่อนร่วมงานใน yammer เพราะส่วนใหญ่ไปใช้ชีวิตกันใน yammer หมด สาเหตุมาจากสามารถคุยเรื่องงานได้เต็มที่ ไม่มีคนนอกองค์กรเข้ากลุ่ม รองรับการเขียน Page หรือ Poll เพื่อนำเสนอเนื้อหาแบบไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด มีบริการ Subscribe ส่งรายละเอียดแจ้งไปกับอีเมลได้ มี Apps เพิ่มเติมให้ใช้งาน และการใช้งานเหมือนกับเฟซบุ๊กก่อนเปลี่ยนเป็น timeline ทำให้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ แล้วเรามาดูอนาคตของเฟซบุ๊คกันต่อไป ว่า yammer จะมาแทนเฟซบุ๊คได้หรือไม่ และเป็นอย่างไรต่อไป