ไอทีในชีวิตประจำวัน # 338 อาร์เอฟไอดีสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ()
การพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวไปอย่างต่อเนื่อง เมษายน 2555 มีข่าวว่าบริษัททีโก (Tegoinc.com) พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 และอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี (RFID = Radio-frequency identification) จำหน่ายในราคาเยาว์เหมาะกับผู้ใช้ตามบ้านแล้ว อุปกรณ์สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ สามารถทำงานแบบไม่เชื่อมเครือข่ายได้ ต่อไปอาจมีเครื่องอ่านรุ่นที่ทำงานได้บน TabletPC หรือ Smart Phone ที่ทุกคนมีประจำตัวคนละ 1 เครื่อง ถึงวันนั้นอุปกรณ์ในบ้านก็จะติด RFID Tag เพื่อการสืบค้น และตรวจสอบได้ง่าย
ปัจจุบันเราคุ้นเคยกับ RFID Tags ที่ถูกใช้ในห้างสรรพสินค้า เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น ติดไว้กับรถเข็นสินค้าบางคันที่ห้ามเข็นออกนอกบริเวณ ติดไว้กับสุราต่างประเทศราคาสูง ติดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาสูงป้องกันการนำออกไปโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เป็นต้น ซึ่งมีแท็กหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ในหอสมุดบางแห่งติด RFID ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการบันทึกเลขทะเบียน ประวัติการยืมคืน หรือประวัติการจัดซื้อ ซึ่งการติดตั้งและจัดทำต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในการติดตั้งแท็ก วางระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้ซอฟท์แวร์ ในอนาคตจะมีชุดเล็กสำหรับผู้ใช้ตามบ้านที่มีราคาไม่สูงนัก
ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีของรักของหวง มีวินัย และมีงบประมาณ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกสิ่งที่จะติด RFID Tag รู้จำนวน รู้สถานที่ มีกำหนดการ หากมีการวางแผนอย่างลงตัว ก็จะทำให้การใช้งานเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น ติดเข้ากับรถยนต์เพื่อบันทึกประวัติการซ่อม ติดเข้ากับขวดไวน์ราคาสูงเพื่อตรวจสถิติการเปิดดื่ม หรือหมักบ่ม ติดเข้ากับหนังสือเพื่อตรวจพฤติกรรมของคนในบ้านว่าหยิบเล่มใดไปอ่านอย่างไร แต่การจะใช้งานแพร่หลายในบ้านคงต้องอาศัยปัจจัยเรื่องมูลค่าสิ่งที่จะติดแท็ก ปริมาณ และการให้ความสำคัญในสิ่งที่ต้องการติด ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความนิยมในบ้านหรือไม่

http://www.tegoinc.com/products/products_tegodrive.php
http://www.tegoinc.com/products/products_tegodrive_video.php
http://www.itnews.com/rfid/44372/rfid-starter-kit-low-cost-entry-asset-management