ไอทีในชีวิตประจำวัน # 322 หัวเลี้ยวหัวต่อของแฟลช ()
เว็บไซต์ คือ แหล่งข้อมูลที่บรรจุด้วยตัวอักษร ภาพ เสียง วีดีโอ และสื่อผสมแบบโต้ตอบ ในยุคแรกมีการพัฒนาสื่อผสมหลายรูปแบบ แล้วหลายปีที่ผ่านมารูปแบบของสื่อผสมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมสูงสุด คือ อะโดบีแฟลช (Adobe Flash) (ในชื่อเดิม ช็อกเวฟ แฟลช - Shockwave Flash และ แมโครมีเดียแฟลช - Macromedia Flash) การใช้งานสื่อประเภทนี้จำเป็นต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม หรือเรียกว่าโปรแกรมเสริม บางเครื่องอาจติดตั้งมาพร้อมโปรแกรมบราวเซอร์ หรือติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ จนผู้ใช้หลายท่านอาจไม่ทราบว่าสิ่งที่ใช้งานอยู่เรียกว่าอะไร เป็นของบริษัทใด แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดว่า อุปกรณ์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มอุปกรณ์พกพาของบริษัทแอปเปิล ทั้ง IPhone, IPod และ IPad กลับไม่ติดตั้งตัวประมวลผลแฟ้มประเภทแฟลชมาพร้อมเครื่อง
เมื่อสืบค้นหาคำตอบว่า ทำไมอุปกรณ์ของบริษัทแอปเปิลที่บริหารงานโดยสตีฟ จอบส์ ไม่สนับสนุนอะโดบีแฟลช ก็มีคำอธิบายว่า การใช้อะโดบีแฟลชทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ เนื่องจากอุปกรณ์แบบพกพาจำเป็นต้องมีน้ำหนักเบา ดังนั้นแหล่งจ่ายพลังงานต้องมีขนาดเล็ก และการประมวลผลต้องถูกออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำที่สุด การไม่บริการแฟ้มประเภทแฟลชก็เพื่อให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งทางเลือกใหม่ในการแสดงผลที่คล้ายแฟลช คือ HTML5 ซึ่งคาดว่าจะมาแทนที่อะโดบีแฟลชในอนาคตอันใกล้ แต่อุปกรณ์พกพาที่เป็นคู่แข่งของบริษัทแอบเปิลหลายรายกลับยังให้การสนับสนุนแฟลช ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของแฟลชที่ต้องจับตา
ปัญหาการไม่สนับสนุนแฟลชอาจกระทบผู้ใช้หลายกลุ่ม อาทิ ผู้ที่นิยมเล่นเกมที่ใช้แฟลช หรือเว็บไซต์ที่มีแฟลชเป็นองค์ประกอบ แล้วยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาทั้งหมดด้วยแฟลช ในขณะนี้มาตรฐาน HTML5 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ ก็อาจต้องติดตามว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่าง HTML5 กับแฟลช แล้วนโยบายของการไม่บริการแฟลชของบริษัทแอปเปิลกับ Tablet PC ของคู่แข่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องลุ้นระทึก ตัดสินใจ วางแผนในการกำหนดทิศทาง และปรับปรุง เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปในตลาดการแข่งขันยุคที่วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา