ไอทีในชีวิตประจำวัน # 319 สื่อในเครือข่ายสังคม ()
คำว่าสื่อสังคม หรือสื่อในเครือข่ายสังคม (Social Media) อาจตีความกันไปตามประสบการณ์ คำนี้ผุดขึ้นมาในยุคนี้ได้ไม่นาน อาจเกิดตามความนิยมของเครือข่ายสังคม (Social Network) เมื่อมีผู้เข้าสู่เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนรู้จักพัฒนาดีขึ้น เพื่อนเก่าพบปะพูดคุยกัน เพื่อนร่วมงานทำงานได้ง่ายขึ้น ครูกับนักเรียนมีเครื่องมือใหม่ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน นักธุรกิจมีเครื่องมือสนับสนุนการประกอบการ นักการเมืองมีแหล่งถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์นโยบายของตนออกสู่สาธารณะ ซึ่งข้อมูลถูกจัดเก็บที่ใดไม่ทราบแน่ชัด แต่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อจำกัดเรื่องปริมาณ และความเร็วในการดาวน์โหลดเริ่มหายไป
ปัจจุบันการเข้าไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสำคัญ ตามมาด้วยแบ่งปันภาพถ่าย และคลิ๊ปวีดีโอของตนเองผ่านอัลบั้มออนไลน์ แต่การพัฒนาจำเป็นต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ปัจจุบันมีเว็บไซต์ มากมายสร้างบริการให้สามารถจัดเก็บ แบ่งปัน หรือมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย ซึ่งล้วนสนับสนุนการใช้ชีวิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ให้น่าเบื่อ และลดข้อจำกัดที่เคยมี ตอบความต้องการของผู้คนในทุกกลุ่มอาชีพ
สื่อในเครือข่ายสังคมมีหลากหลายให้เลือกใช้บริการ ทั้งที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม และที่สนับสนุนการทำงานกันเป็นเครือข่าย อาทิ SlideShare.net , DropBox.com, SoundCloud.com, Scribd.com, UStream.tv, Vimeo.com ซึ่งพบว่ามีหลายเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย ที่กำกับดูแลการปิดกั้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง ส่วนการเข้าใช้งานสื่อสังคมมักเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอัตโนมัติ เช่น บริการของ UStream.tv ที่สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้บัญชีของ facebook.com, yahoo.com, google.com หรือ openid.com ทำให้ไม่ต้อง Sign Up ขอรหัสใหม่ แต่ใช้ Single Sign on คือ ลงชื่อครั้งเดียว แล้วใช้งานได้หลายเว็บไซต์พร้อมกัน ซึ่งเชื่อแน่ว่าการบริการเชิงบูรณาการแบบ Single Sign on จะเพิ่มขึ้น และเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับบริการแก่คนเครือข่ายสังคมต่อไป