ไอทีในชีวิตประจำวัน # 315 ความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลก ()
มีการพูดถึงความเป็นไปได้เรื่องวันสิ้นโลกในสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีการยกกรณีตัวอย่างมาสนับสนุนทฤษฎีให้มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องนี้และถูกอ้างอิงบ่อยครั้งมี 3 แหล่ง คือ องค์การนาซ่ามีประกาศว่าแกนโลกของเราจะพลิกกลับขั้ว คำทำนายของ Gordon Michael Scallion ว่าน้ำจะท่วมโลก และการสิ้นสุดของปฏิทินชนเผ่ามายัน นอกจากคำทำนายแล้ว เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันล้วนมีแนวโน้มมุ่งไปสู่หายนะของโลก ทั้งน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ความเร็วในการเอียงของแกนโลกที่เพิ่มขึ้น หรือน้ำท่วมกรุงเทพฯ เป็นต้น
ในภาพยนตร์ทั้งเรื่อง 2012 และ Knowing กล่าวถึงเรื่องวันสิ้นโลกไว้แตกต่างกัน ในมุมของ 2012 นั้นยังเห็นความหวัง และความพยายามสร้างเรือขนาดใหญ่รอรับปัญหาน้ำท่วมโลก แล้วผู้ที่มีฐานะดีก็จะจ่ายเงินมหาศาลซื้อสิทธิ์การเป็นเจ้าของห้องบนเรือขนาดใหญ่ แต่มิใช่ทุกคนบนโลกจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ ส่วน Knowing นั้น จินตนาการไปว่าเปลวสุริยะจากดวงอาทิตย์จะแผ่นความร้อนมหาศาลมาทำลายทุกชีวิตบนโลก แต่มีมนุษย์ต่างดาวมานำบางชีวิตบนโลกไปอยู่บนดาวของพวกเขา ซึ่งเป็นจินตนาการที่โหดร้ายว่าโลกจะไม่ใช่ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกต่อไป ทั้งที่มนุษย์พึ่งครอบครองโลกทุกพื้นที่มาได้ประมาณ 100 ปีเท่านั้น
เมื่อเทียบกับเปลวสุริยะ แล้วภัยจากน้ำท่วมโลกยังพอแก้ไขได้ หากหันมามองปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นก่อนคำทำนาย 1 ปี มาพิจารณาว่า ถ้าน้ำท่วมโลกแล้วจะทำอย่างไร จากประกาศของผู้เกี่ยวข้องถึงวิธีแก้ไขพบว่ามี 3 ระยะ คือ กู้ภัย (Rescue) ซ่อมแซม (Restore) และสร้างใหม่ (Rebuild) แต่ถ้าน้ำท่วมโลกที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาหลายสิบเมตร มาตรการต่าง ๆ คงต้องเปลี่ยนไป นอกจากนี้ผลของคำทำนายที่ออกมาเป็นภาพวาดแผนที่โลกใหม่หลังเกิดน้ำท่วมโลกว่า จังหวัดลำปางอาจกลายเป็นจังหวัดติดทะเล ประกอบกับข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่าที่อำเภอแม่เมาะมีสุสานหอยอยู่ นั่นแสดงว่าการที่จังหวัดลำปางจะมีบางส่วนจมอยู่ใต้ทะเลก็ย่อมเป็นไปได้ เพียงแต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราอีกครั้ง โดยหวังว่าคำทำนายทั้งหมดจะไม่เป็นจริง เพราะเราจะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ ก็หวังแต่ว่าคำอธิฐานให้โลกผ่านปี 2012 ไปอย่างราบรื่นจะเป็นจริง