ไอทีในชีวิตประจำวัน # 292 เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน ()
มีโอกาสร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ขององค์กรหนึ่ง ซึ่งมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ ความเป็นมา ระเบียบ และข้อพึงรู้ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันผ่านการบรรยาย แล้วฉายวีดีทัศน์ผ่านคลิ๊ปวีดีโอ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นำเสนอด้วยภาพ เสียง บุคลากร และสถานที่จริงได้อย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการในการทำงาน ความรู้สึก สีหน้า ท่าทางของผู้บรรยาย ที่จำเป็นต้องสื่อแก่ผู้มาใหม่ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก่บุคลากรเดิม
แต่คลิ๊ปวีดีโอเป็นสื่อหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้ควบคุมดูแล ผู้ฟังที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อุปกรณ์หลายองค์ประกอบ ซึ่งมีหลายวิธีให้เลือกนำเสนอวีดีโอคลิ๊ปในห้องประชุม พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้คลิ๊ปวีดีโอ จึงนำประสบการณ์มาแบ่งปัน เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกพบปัญหาว่าโปรแกรมไม่สามารถอ่านแผ่นดีวีดีได้ จึงเปลี่ยนเครื่องที่สองก็พบปัญหาว่าเครื่องอ่านได้ แต่ภาพที่ได้มีอาการกระตุก และเครื่องค้างในที่สุด ต้องแปลงแฟ้มเป็นสกุล MP4 ให้มีขนาดเล็กลง แต่อาการก็ไม่หายไป เพราะใช้เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเสนอด้วยวีดีโอคลิ๊ป
ในห้องควบคุมมีเครื่องเล่นดีวีดีที่รับสื่อจากแฟรชไดร์ฟได้ แล้วผลการทดสอบก็พบว่าเปิดฉายวีดีโอได้ แต่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าแฟรชไดร์ฟจะทำงานได้ดีหรือไม่ จึงเขียนแฟ้มภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Nero แบบ VCD และเขียนแฟ้มภาพยนตร์ความละเอียดสูงแบบ High Definition แบบ DATA และแบบ MPG มาอย่างละแผ่น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้คือเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ เพราะกรณีหลอดโปรเจคเตอร์ขาด การเตรียมการที่ผ่านมาสำหรับนำเสนอแก่บุคลากรนับร้อย ก็คงใช้ไม่ได้ ในทางกลับกันถ้ามีบุคลากรใหม่ 2 คน อาจนำเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่อง แล้วพูดคุยอย่างใกล้ชินผ่านโต๊ะกลม ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งทุกทางเลือกขึ้นกับสถานการณ์ การเตรียมการ และปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น