ไอทีในชีวิตประจำวัน # 290 เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป ()
กว่าร้อยละสิบของคนไทยเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook.com) และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก บางครั้งนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ทัศนคติและข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มคนหลากอาชีพ ทั้งนักการเมือง นักแสดง นักการศึกษา และพ่อค้า การสนับสนุนของอุปกรณ์ในปัจจุบันทำให้การใช้งานเครือข่ายสังคมสะดวกขึ้น การใช้เฟซบุ๊คเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรมีเพิ่มขึ้น การขายข้อมูลข่าวสารแบบส่งตรงถึงผู้ใช้ถูกประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เกมเครือข่ายสังคมกลายเป็นอีกกลุ่มแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยม ปัจจุบันเฟซบุ๊คถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาโทรศัพท์รุ่นใหม่ จนอาจเรียกอุปกรณ์สื่อสารหรือสมาร์ทโฟนในยุคนี้ว่า โทรศัพท์ยุคเครือข่ายสังคม
มีข้อสงสัยว่าเกมออนไลน์ที่เด็กไทยติดจนเสียการเรียน มีข้อมูลการวิจัยสนับสนุนให้เห็นทางสื่อเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่พบมาตรการที่จะคุ้มครองเยาวชนจากเกมออนไลน์อย่างได้ผล ปัญหาเกี่ยวกับเกมออนไลน์จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเกมเครือข่ายสังคม เพราะเกมเครือข่ายสังคมเล่นได้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกัน มีเกมจำนวนมากให้เลือก เกมถูกพัฒนาตลอดเวลา เข้าถึงเกมได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อเล่นเกม และใช้งานร่วมกับการสื่อสารได้อย่างไม่ขาดตอน
ปัจจุบันเกมในเฟซบุ๊คได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย แม้ไม่มีข่าวด้านลบจากเกมกลุ่มนี้ออกทางสื่อ แต่ในอนาคตอาจมีบางเกมที่ส่งผลลบต่อวัฒนธรรมไทย หรือผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดการควบคุมผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมมีปัญหาให้เห็นออกทางสื่อหลายกรณี ซึ่งการเชื่อมโยงการสื่อสารกับความบันเทิงเข้าด้วยกันทำให้บริการของเฟซบุ๊คตอบความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และมหาชนมีแนวโน้มยอมรับเครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้น เป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะขวนขวายหาความสุขจากการติดต่อสื่อสาร และความบันเทิงจากเกมเครือข่ายสังคมที่เข้ามาจ่อให้บริการเพียงปลายนิ้วสัมผัส แล้วผู้ผลิตมีเหตุผลเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด