ไอทีในชีวิตประจำวัน # 286 ฮอทสพอทที่นครลำปาง ()
เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ 3BB Broadband จัดงานเปิดวายฟายซิตี้ (Wi-Fi City) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 โดยบริษัทที่มีความร่วมมือกับเทศบาลนครลำปางได้ติดตั้งฮอทสพอท (Hotspot) ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 10 พื้นที่ และจะขยายพื้นที่ที่ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมต่อไป ซึ่งฮอทสพอทหมายถึงจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่สาธารณะ การที่ทั้งเมืองมีฮอทสพอทย่อมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แต่ละตัวมีความสามารถรับการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือไอแพด มีพื้นที่ครอบคลุมรัศมีประมาณ 100 เมตร ถ้าอยู่ห่างออกไป 300 เมตรอาจตรวจพบสัญญาณจากฮอทสพอท แต่คุณภาพของสัญญาณอาจไม่ดีพอที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการเปิดให้ผู้ใช้ทดลองใช้ฟรี 20 นาที โดยส่งคำขอทดลองใช้ได้ผ่านโทรศัพท์มือหรืออีเมล ถ้าพึงพอใจในคุณภาพของสัญญาณก็สามารถซื้อบริการทั้งแบบ Prepaid หรือรายเดือนได้ ซึ่งแพคเกจรายเดือนราคา 100 บาทสามารถใช้บริการวายฟายได้ไม่จำกัดชั่วโมง และใช้ได้กับ 3BB Hotspot ทั่วประเทศไทย
บริการนี้อาจเป็นทางเลือกใหม่ของชาวลำปางที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นประจำ เพราะบริการ ADSL ตามบ้าน หรือ Internet SIM ใน Air Card ล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า หากต้องการลดค่าใช้จ่ายก็อาจเปลี่ยนมาใช้บริการ Wi-Fi Hotspot แต่คุณภาพของอุปกรณ์เพื่อบริการในพื้นที่สาธารณะย่อมต่างกับบริการสำหรับบุคคล ถ้าใช้บริการฮอทสพอทในร้านกาแฟพร้อมกัน 20 คนย่อมได้รับความเร็วที่ถูกปันส่วนตามการใช้งาน การใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใดย่อมต้องพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน และฮอทสพอทเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ