ไอทีในชีวิตประจำวัน # 277 วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล ()
หน่วยงานทางด้านการศึกษาในปัจจุบันมีความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายเพราะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำทุกปี ส่วนหน่วยงานทางธุรกิจต้องกำหนดวิสัยทัศน์คือที่ที่จะไปให้ถึง พันธกิจคือสิ่งที่จะทำ กลยุทธ์คือสิ่งที่ระบุว่าทำอย่างไร เช่น มีวิสัยทัศน์ว่าจะรวยที่สุดในหมู่บ้านในสามปี มีพันธกิจว่าจะรวยด้วย 3 วิธี คือรวยด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล รวยด้วยทำงานเก็บเงิน รวยด้วยการมีสมาชิกในครอบครัวมีฐานะสูงขึ้น ส่วนกลยุทธ์ก็จะสอดรับกับพันธกิจที่เป็นรายละเอียดว่าการรวยด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะใช้วิธีซื้อเป็นหวยชุดแบบถูกแล้วได้หลายสิบล้าน รวยด้วยการทำงานก็จะตั้งใจให้มีตำแหน่งสูงขึ้น มีเงินเดือนสูงขึ้น คนในครอบครัวก็ไปทำงานต่างประเทศ หรือมีคู่ครองที่มีฐานะสูงกว่า เป็นต้น
ย้อนกลับมา Facebook.com มักเรียกอย่างย่อว่า FB สมาชิกของเครือข่ายสังคมมักมีตัวบ่งชี้และเป้าหมายการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกันไป อาทิ เล่นเกมส์ คุยกับเพื่อนเก่า หาเพื่อนใหม่ คุยกับคนในครอบครัวที่อยู่ต่างแดน ติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ชวนไปขายสินค้า ฆ่าเวลาไปวันวัน สร้างชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ที่คนยุคใหม่เรียกว่าเพลิน (Plearn = Play + Learn) เมื่อพบเพื่อนสักคนก็พอคาดเดาได้ว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรต่อการใช้งาน แต่ถ้าเขาใช้เพียงครั้งเดียวแล้วไม่เข้าใช้อีกเลยก็จะเป็นสมาชิกที่ใช้งานอย่างไม่จริงจัง ไม่มีวิสัยทัศน์ต่อเครือข่ายสังคม จึงไม่อาจระบุตัวบ่งชี้ หรือเป้าหมาของการใช้งานของสมาชิกใหม่ได้
มีสมาชิกของ FB จำนวนไม่น้อยที่ตั้งตัวบ่งชี้ และเป้าหมายกับเครือข่ายสังคมแต่อาจไปไม่ถึงวิสัยทัศน์เหล่านั้น อาทิ การหาคู่ครอง ใช้ช่วยในการทำงาน ใช้หางาน ใช้หาเงิน ใช้ศึกษาหาความรู้ เพราะองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์จำเป็นต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโชค ถ้าคิดจะหาแฟนแล้วไม่มีคนที่ใช่มาเป็นเพื่อนเลยสักคนก็คงยากที่จะสำเร็จ ถ้าใช้ในการทำงานแต่เพื่อนร่วมงานไม่เข้าระบบหรือลบคุณออกจากการเป็นเพื่อนแล้วตบมือข้างเดียวจะดังได้อย่างไร ถ้าใช้สอนหนังสือแต่นักเรียนไม่ตอบสนองสนใจแต่เล่นเกมปลูกผักหรือมุ่งคุยกับคนแปลกหน้าต่างเพศ ดังนั้นจะพบว่าผู้ใช้ FB จำนวนไม่น้อยเลิกใช้ เพราะพบว่าบริการของเครือข่ายสังคมไม่อาจตอบวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นสูงเกินไปของพวกเขา ถ้าเข้าไปเพื่อหาเพื่อนคุยหรือฆ่าเวลาไปวันวัน ก็จะไม่รู้สึกผิดหวังกับเครือข่ายสังคมที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบัน