ไอทีในชีวิตประจำวัน # 272 อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้ ()
มีโอกาสเดินทางไปกรุงเทพด้วยรถตู้หลังคาสูง ซึ่งพนักงานขับรถเป็นคนลำปาง จึงใช้อุปกรณ์แนะนำเส้นทางติดรถยนตร์ (GPS = Global Positioning System) นำผู้เขียนไปในสถานที่ที่ต้องการรอบกรุงเทพ อุปกรณ์แนะนำเส้นทางเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บอกเส้นทางสู่ที่หมาย คอยแนะนำผู้ขับพาหนะให้เลี้ยวซ้าย ขวา และเตือนให้ทราบระยะทาง หากเปลี่ยนทิศ หรือออกนอกเส้นทางที่แนะนำจะคอยเตือนว่าออกนอกเส้นทางไปแล้ว อุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ถ้าซื้อจากบริษัทที่น่าเชื่อถือจะมีราคาหลายพันบาท แต่ถ้าซื้อจากท่าขี้เหล็กฝั่งพม่าก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องคุณภาพด้วยราคาต่ำกว่าปกติครึ่งหนึ่ง
อุปกรณ์แนะนำเส้นทางสามารถระบุได้ว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งใดบนพื้นโลก ในอนาคตอาจมีการรวมความสามารถนี้เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป เพราะสามารถเป็นไปได้ในทางเทคนิค เมื่อมีความนิยมเพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลง ในรถยนต์รุ่นใหม่หลายคันเริ่มติดตั้งอุปกรณ์แนะนำเส้นทางเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ขับยานพาหนะ ส่วนนักขับรถแข่งแรลลี่มืออาชีพเห็นความสำคัญของอุปกรณ์นี้ เพราะจำเป็นต้องใช้บอกเส้นทางไปสู่เส้นชัย แต่นักเรียนคงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้บอกเส้นทางจากบ้านไปยังสถานศึกษา คงไม่มีใครเปลี่ยนเส้นทางเดินรถทุกวัน ต่างกับผู้มีรถตู้ให้เช่าที่เส้นทางจะถูกกำหนดโดยผู้เช่าเป็นหลัก และบ่อยครั้งที่พนักงานขับรถไม่รู้เส้นทาง
แม้อุปกรณ์บอกเส้นทางจะมีความสามารถแนะนำเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อจำกัด และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยผู้เขียนมีประสบการณ์ไม่ดีนักเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บอกเส้นทางในกรุงเทพฯ เพราะบางพื้นที่มีเส้นทางที่ซับซ้อน มีหลายเส้นทาง และกฎจราจรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง หรืออาจพาอ้อมไปหลายสิบกิโลเมตร คนโบราณท่านว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง ต่อไปอาจต้องเพิ่มคำว่า อย่างมั่นใจจีพีเอส ให้เป็นคติเตือนใจสำหรับผู้ใช้จีพีเอสมือใหม่