# 265 โลภ โกรธ หลงใน fb

    คำว่า fb ย่อมาจาก facebook.com เป็นคำย่อที่นิยมใช้ในการเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดทั่วไป เว็บไซต์ facebook.com เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้ ส่วนกิเลสที่มักใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ คือ โลภ โกรธ และหลง ก็ถูกพบเห็นได้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่นกัน ถ้าท่านเป็นสมาชิกของ fb ที่เข้าเครือข่ายเป็นประจำ และมีเพื่อนระดับหลักร้อยขึ้นไป จะเข้าใจในพฤติกรรมที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้

    ความโลภเป็นเครื่องชี้นำพฤติกรรมของมนุษย์ และพบเห็นได้จากการคืบคลานเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม โดยผู้มีความโลภจะหาภาพสวย หรือภาพการไปท่องเที่ยวต่างประเทศมานำเสนอ และเลือก tag ภาพดังกล่าวไปกับเพื่อนที่เคยขอเป็นเพื่อน หลายครั้งที่ผู้เขียนรู้สึกเห็นใจผู้มีความโลภเหล่านี้ เพราะพวกเขาคงคาดหวังว่าการกระทำดังกล่าวจะได้ผลลัพธ์เชิงบวก แต่ผลที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่หวัง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอาจไม่สนใจ และใช้เวลาดำเนินการมากกว่าเทคนิคการทำธุรกิจลักษณะนี้ด้วยเครื่องมืออื่น อาทิ เว็บบอร์ด อีเมล หรือโฆษณาตรงกับสื่อทั่วไป นอกจากระดับบุคคลที่เข้ามาใช้ fb เป็นเครื่องมือทำธุรกิจแล้ว ยังพบผู้ใช้ระดับองค์กรมากมายเข้ามาใช้ fb เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ แต่ข้อจำกัดสำคัญคือ fb มีเพื่อการสื่อสารระหว่างเพื่อนนั้นเป็นอุปสรรคที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

    โกรธ และหลงอาจเกิดขึ้นกับหลายคนโดยไม่ทันตั้งตัว ปัจจุบันมีการใช้ fb เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคนที่รู้จักทั้งคนที่รักและไม่รัก บางครั้งได้เห็นการปะทะคารมเชิงลบของเพื่อน ถกเถียง ด่าทอ หรือถ่มน้ำลายขึ้นฟ้า ซึ่งมีเหตุมาจากความเครียด ความไม่พอใจ ความหลง บนความคิดเห็นที่แตกต่าง เช่น การเมือง การปกครอง ความเชื่อ กีฬา ดารา การทำงาน ความรัก แต่เท่าที่เห็นจะมีการปะทะที่ไม่รุนแรง ด้วยช่องว่างของเวลาทำให้อารมณ์ร้อนที่มีอยู่เย็นลงจนสามารถใช้เหตุผลเข้าควบคุมอารมณ์ได้ทัน นั่นแสดงว่า fb คืออีกทางออกหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องการระบายออก มีเพื่อนที่พร้อมรับฟัง และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกันอย่างคนที่รู้ใจ