ไอทีในชีวิตประจำวัน # 258 ติดละครทีวีในยูทูป (4 - 10 ตุลาคม 2553)
ปัญหาใหม่ของสังคมไทยที่เริ่มมีให้เห็นคือ คนไทยดูละครทีวีย้อนหลัง รวมถึงภาพยนตร์ชนโรง โฮมวีดิโอ และมิวสิกวีดิโอ เพราะความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงขึ้นทั้งในระดับองค์กร หรือผู้ใช้ตามบ้าน รวมทั้งสื่อเก็บข้อมูลที่มีราคาต่ำลง และความจุสูงขึ้น แล้วการเป็นผู้ให้บริการแหล่งเผยแพร่วีดิโอที่อัพโหลด (Upload) จากผู้ใช้ที่ไม่เป็นรองใครของยูทูป (youtube.com) ทำให้ผู้สืบค้นรู้สึกสะดวก และไม่ผิดหวังเมื่อเข้าสืบค้น เพราะค้นหาละครย้อนหลังก็พบโดยง่าย และมีจำนวนเรื่องเพิ่มขึ้นทุกขณะ
ที่ระบุว่าสื่อบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นปัญหาชัดขึ้น เพราะพบว่ามีคนที่ผู้เขียนรู้จักหลายคนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างไม่สมเหตุสมผล แต่กลับรู้แหล่งเปิดดูละครทีวีย้อนหลังทุกเรื่อง แล้วเฝ้าชมทั้งจากที่บ้านและที่ทำงานหลายรอบ รวมไปถึงเยาวชนที่เปิดดูมิวสิกวีดีโอทุกเวลาที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่ถามว่ารู้จักเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาเจริญขึ้นกลับรู้ไม่ถึง 5 เว็บไซต์ ในเฟซบุ๊ค (facebook.com) ก็พบการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อการสื่อสาร และความบันเทิง ซึ่งระบุได้เลยว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในด้านบันเทิงมากกว่าด้านการศึกษา แล้วอาจก่อผลเสียในด้านลบ อาทิ ทำให้เสียเวลาทำงาน ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ ผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีปัญหาในครอบครัว
ปัญหาความมีเสรีภาพในการบริโภคสื่อทางอินเทอร์เน็ตคงเป็นปัญหาต่อไปอีกนาน เช่นเดียวกับปัญหาเด็กติดเกม เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเสรี ใครอยากเสพสื่ออย่างไรก็ย่อมทำได้แล้วผลเสียในด้านลบก็ถูกมองข้าม ถ้ารัฐบาลเห็นความสำคัญของปัญหาการบริโภคสื่อบันเทิงจากอินเทอร์เน็ตมีผลเสียในด้านลบ แล้วออกกฎหมายมาปรามให้ผู้ใช้รู้จักควบคุมตนเองเพิ่มขึ้น หรือบริโภคสื่ออย่างสมเหตุสมผล ให้เหมือนกับที่เคยออกกฎหมายบังคับให้สวมหมวกกันน็อก เพราะรู้ว่ามนุษย์เราไม่ป้องกันศีรษะของตนในขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ หรือออกกฏหมายจำกัดการจำหน่ายสุรา หรือจำกัดเวลาเปิดสถานบันเทิงยามดึก เพราะมีนักดื่มไม่น้อยที่ดื่มสุราอย่างไม่สมเหตุสมผลแม้รู้ว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่รัฐบาลเห็นว่าสุราเป็นปัญหาสำคัญจึงต้องออกกฎหมายมาควบคุม แล้วปัญหาเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อทางอินเทอร์เน็ตจะถูกควบคุมมากน้อยเพียงใดต้องรอดูกันต่อไป