ไอทีในชีวิตประจำวัน # 256 วีดีโอออนดีมานต์ (20 - 26 กันยายน 2553)
วีดีโอออนดีมานต์ (Video on demand) คือบริการสื่อมัลติมีเดีย หรือภาพยนตร์ตามความต้องการของผู้ชมในแต่ละบ้าน ผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบริการจากผู้ให้บริการเพื่อเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการรับชม แล้วมีค่าใช้จ่ายต่อเรื่องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริการลักษณะนี้ได้ครับความนิยมในต่างประเทศ เนื่องจากผู้ชมเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ขวนขวายหาภาพยนตร์ หรือเพลงมาบริโภคฟรี เพราะหลักความสมเหตุสมผลระบุไว้ว่าถ้าต้องการความบันเทิงจากศิลปินที่หาเลี้ยงชีพด้วยการผลิตสื่อความบันเทิงเพื่อจำหน่าย ผู้รับสื่อก็ต้องจ่าย ดังคำว่าของฟรีไม่มีในโลก ของดีไม่มีถูก
วีดีโอคลิปกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว เพราะความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นในราคาค่าบริการที่ต่ำลง จำนวนชุมชนห่างไกลที่เข้าถึงมีเพิ่มขึ้นทุกขณะ ประกอบกับเว็บไซต์ youtube.com, metacafe.com, dailymotion.com หรือ mthai.com ได้พัฒนาบริการของตนในการเป็นศูนย์รับเผยแพร่วีดีโอคลิปฟรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราสามารถสืบค้นวีดีโอคลิปเกือบทุกประเภทได้จากอินเทอร์เน็ต ด้วยการค้นจาก google.com หรือแหล่งบริการที่เผยแพร่ อาทิ วีดีโอช่วยสอน หรือคลิปละครที่ผู้ชมตามบ้านไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาบันทึกเทปเหมือนในอดีต เพราะสถานีโทรทัศน์บางช่องบันทึกไว้แล้วเผยแพร่ละครของตนย้อนหลังตามจัดเรียงตามวันที่ออกฉาย
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เคยชมวีดีโอคลิปจากเว็บไซต์ youtube.com แต่คงมีไม่มากนักที่เห็นประโยชน์ของการมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าไปใช้บริการ การส่งวีดีโอคลิปไปเผยแพร่จำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้ แต่ปัจจุบันมีบริการสำหรับผู้ใช้กลุ่มที่ไม่มีวีดีโอคลิปเป็นของตนเอง แต่ต้องการเก็บบันทึกรายการวีดีโอของคนอื่นเข้าไปใน favorites เพื่อบันทึกเรื่องที่ชื่นชอบตามรายชื่อกลุ่ม (Play lists) ที่ตนเองสนใจ แล้วสั่งเปิดเล่น (Play) ตามคิวเสมือนวีดีโอออนดีมานต์ที่ปล่อยให้เล่นไปอัตโนมัติ เช่น สร้างคิววีดีโอคาราโอเกะของตนจากคลิปที่มีในอินเทอร์เน็ต จนบางครั้งเผลอคิดไปว่าใครนะช่างขยันอัพโหลดเพลงลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบกันจริง แล้วศิลปินเขาจะขายเพลงได้อย่างไร ส่วนเพลงสากลนั้นทำไม่ได้ เพราะเคยมีนักศึกษาฝึกสร้างมิวสิกวีดีโอ แล้วมีเพลงสากล พบว่า youtube.com ลบวีดีโอนั้นออกจากระบบ