ไอทีในชีวิตประจำวัน # 255 เพื่อนขยะที่น่ารัก (23 – 29 สิงหาคม 2553)
ความหมายของเพื่อน (Friend) คือ คนรู้จักที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ คบหาสมาคมด้วย อาจสื่อสารผ่านสื่อได้หลายรูปแบบ บางครั้งอาจรู้จักเฉพาะชื่อเล่น หรือนามแฝง แล้วก็พูดคุยสื่อสารกันนานเป็นปีโดยไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดอื่นก็สามารถเรียกได้ว่าเพื่อน ส่วนคำว่าขยะ คือ สิ่งที่เราไม่ต้องการ สิ่งเหลือใช้ที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่คำว่าขยะในความหมายอื่นยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างเช่น อาหารขยะอย่างแฮมเบอเกอร์คงไม่มีใครเอาไปทิ้ง จดหมายขยะคืออีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติที่ถูกส่งถึงเราจากผู้คนมากมายในอินเทอร์เน็ตที่เราไม่รู้จัก และเนื้อหาในจดหมายเป็นสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับตัวเรา บางท่านรับอีเมลที่มีเนื้อหาซ้ำแบบนั้นวันละหลายสิบฉบับก็จะเรียกว่าอีเมลขยะ
ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม อาทิ facebook.com หรือ hi5.com เริ่มมีเพื่อนขยะเกิดขึ้น คำว่าเพื่อนขยะคือ ผู้ที่ใช้ภาพผู้หญิงหน้าตาดีมาเป็นภาพประจำตัว แล้วขอเพิ่มเป็นเพื่อนกับผู้คนในเครือข่าย โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดมาก่อนหน้านี้ เมื่อเหยื่อเห็นผู้หญิงหน้าตาดีก็จะรับเข้าเป็นเพื่อน ซึ่งผู้เขียนก็เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน หลังจากรับเพื่อนขยะมาเป็นเพื่อนแล้ว เขาก็จะเข้ามาพิมพ์ข้อความ หรือส่งรูปเชิญชวนไปทำธุรกิจ โดยส่งลิงค์เว็บไซต์แบบสั้นที่เชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์เป้าหมายให้สมัครสมาชิกของเครือข่ายธุรกิจเป็นลำดับต่อไป
ความคล้ายกันของอีเมลขยะ และเพื่อนขยะ คือ มีเป้าหมายที่จะชวนผู้คนมาร่วมทำธุรกิจเครือข่ายเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนกลวิธีด้วยการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นสื่อในการส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย หากเหยื่อหลงเชื่อกับคำโฆษณาว่าทำงานสบายได้เงินมาก โดยมีตัวอย่างอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเงินก้อนโตเป็นสิ่งล่อใจก็อาจมีผู้หลงเชื่อเข้าร่วมทีม ดังนั้นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจึงกลายเป็นเครื่องมือของผู้ทำธุรกิจลักษณะนี้ แล้วลักษณะของเพื่อนขยะอีกประการหนึ่งคือการไม่เปิดเผยตัว ไม่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เข้าไปพูดคุยด้วย เพราะบัญชีผู้ใช้สำหรับทำงานนี้มิได้มีเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แต่อาจมีบัญชีผู้ใช้ชื่ออื่นที่ใช้งานอยู่จริง เราจึงไม่อาจทราบรายละเอียดอื่นใดของเพื่อนขยะได้มากนัก นอกจากหน้าตา สินค้า นามแฝง และเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงออกไปให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายธุรกิจนั้น