ไอทีในชีวิตประจำวัน # 254 การใช้ SNW หนุ่น MLM (16 – 22 สิงหาคม 2553)
อีกครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนเข้ามาชวนให้ไปทำธุรกิจแบบการตลาดหลายระดับ (MLM = Multi Level Marketing) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หลักฐานที่แสดงความนิยมของผู้คน คือจำนวนจดหมายที่ส่งถึงผู้เขียนวันละกว่าหนึ่งร้อยฉบับที่มีเทคนิคการชวนไม่ซ้ำแบบกัน ปัจจุบันธุรกิจนี้จะเน้นที่การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายมากกว่าการขาย ชูประเด็นผลตอบแทนและการเกษียณก่อนกำหนด มุ่งที่แผนธุรกิจตอบโจทย์ความร่ำรวยมากกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้วยลักษณะเฉพาะในความเป็นเครือข่ายการตลาดหลายระดับอาจนำเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (SNW = Social Networking Website) เช่น facebook.com หรือ hi5.com มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หรือหนุนเสริมผู้ทำธุรกิจประเภทนี้ได้
การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมต้องเริ่มจากผู้ทำธุรกิจระดับผู้บริหารเครือข่าย (Upline) มีความเข้าใจในเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ มีแผนงาน และตัวแทนขายระดับรองลงมา (Downline) มีความพร้อมทั้งทรัพยากร เวลา ความเข้าใจ และความมุ่งมั่น ซึ่งการใช้ SNW เป็นเครื่องมือในการหนุ่นเสริมกันและกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล กำลังใจ และความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน จึงเป็นงานหนักสำหรับผู้บริหารเครือข่ายจะต้องดูแลผู้อยู่ในเครือข่ายให้มีความสุข มีความเข้าใจ และประสบความสำเร็จไปพร้อมกับตนบนข้อจำกัดมากมายในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยชน์ที่ SNW ที่มีต่อ MLM มีมากมาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นของสินค้าใหม่ การพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า การนัดหมาย การนำเสนอวีดีโอสาธิตหรือบทเรียน การประยุกต์บทเรียนจากการทำงาน ประกาศผลรางวัล การช่วยเหลือจากผู้บริหารเครือข่ายที่รวดเร็ว การหาลูกค้าจากกลุ่มเพื่อน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก SNW สำหรับกลุ่มคนที่เอาจริงเอาจังที่จะประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจหลายระดับ และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายมากกว่าการเดินเคาะประตูบ้านลูกค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าทีละราย แม้ราคาจากสินค้าจากธุรกิจลักษณะนี้จะดูสูงกว่าในท้องตลาด แต่คุณภาพของสินค้ามักสูงกว่าที่จำหน่ายทั่วไป ที่สำคัญคือการบริการจากผู้ทำธุรกิจขายตรงย่อมให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมือนเป็นเจ้านายของพวกเขา นั่นคือบริการอย่างมีคุณภาพที่ไปพร้อมกับสินค้าทำให้ราคาของสินค้าสูงอย่างสมเหตุสมผล