ไอทีในชีวิตประจำวัน # 233 ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
22 มีนาคม – 28 มีนาคม 2553
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยโยนกเข้าไปศึกษาดูงาน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ สาทิตการใช้งาน CAT CDMA (Code Division Multiple Access) เข้าดูห้องควบคุมเครือข่ายของจังหวัด และเปิดให้ทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่ง กสท เป็นเพียง 1 ใน 10 ของบริษัทที่กระทรวงการคลังประกาศว่าเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์ และเป็นเพียงรายเดียวที่มีห้อง Bidder ถาวรในจังหวัดลำปาง โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
CAT CDMA คือบริการที่รองรับการใช้งานโทรศัพท์และรับส่งข้อมูล มีความเร็วสูงกว่า 2 Mbps สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูลหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น USB Modem รุ่น CDMA2000 1xEV-DO ราคาลดเหลือ 6,500 บาท ผลการสาธิตการเชื่อมต่อและทดสอบความเร็วกับเว็บไซต์ yonok.ac.th/speedtest พบว่าความเร็วในการดาวน์โหลดสูงถึง 1.9 Mbps เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ คือ MiFi 2200 ที่เป็นทั้ง Wireless modem และ Access point ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหลายเครื่องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้พร้อมกันแบบไร้สาย
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์ที่เปิดให้นักศึกษาทดสอบ ใช้วิธีแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าห้อง Bidder ที่จำลองเป็นผู้รับเหมาแต่ละบริษัท และทีมอาจารย์เป็นโรงเรียนของรัฐที่ต้องการผู้รับเหมาสร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยงบประมาณต่ำสุด โดยทดสอบประมูลทั้งแบบระบบเปิด (Open Bid) และระบบปิด (Seal Bid) ระบบที่ออกแบบนี้มีเครื่องบริการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมตรงเข้ากับส่วนกลางที่ยากต่อการถูกแฮกข้อมูลระหว่างดำเนินการประมูล ซึ่งผลการทดสอบทำให้รู้สึกเชื่อถือได้ว่าการฮั้วประมูลจะเกิดขึ้นได้ยาก สรุปได้ว่าองค์กรนี้เป็นกลไกสำคัญของประเทศที่นำประเทศเข้าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วโลกผ่านระบบจานดาวเทียม และเครือข่ายใยแก้วนำแสง พร้อมกับพัฒนาบริการที่นำไปใช้ประโยชน์ในเครือข่ายที่เกิดขึ้นอีกมากมาย