ไอทีในชีวิตประจำวัน # 230 มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง (1 มีนาคม – 7 มีนาคม 2553)
ปีพ.ศ.2553 เว็บไซต์อันดับหนึ่งของโลกยังเป็น google.com จากผลการจัดอันดับใน alexa.com แต่ถ้าเป็นด้านเครือข่ายสังคม (Social Network) คือ facebook.com ที่ไต่อันดับขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 โดย Mark Zuckerburg จากบทความก่อนหน้านี้ในต้นปีพ.ศ.2551 ได้สรุปไว้ว่า myspace.com เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งมีสมาชิก 280 ล้านคน และ facebook.com เป็นอันดับสองมีสมาชิก 70 ล้านคน ตามด้วย hi5.com มีสมาชิก 50 ล้านคน จากนั้นไม่นาน facebook.com ก็สามารถแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้สำเร็จ ปัจจุบันพบว่าเพื่อนของผู้เขียนที่เคยใช้ hi5.com เริ่มย้ายไปใช้ facebook.com เพิ่มขึ้น จุดเด่นที่ชัดเจน 2 ประการคือ บริการที่สมบูรณ์ทั้งเกม อัลบัมภาพ วีดีโอ โปรแกรมเสริม ความง่ายในการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูล อีกประการคือการสนับสนุนจากเว็บไซต์ทั่วโลกที่บริการส่งข้อมูลเข้า facebook.com เช่นข้อมูลเกี่ยวกับวีดีโอที่ประทับใจจาก youtube.com หรือรับบันทึกจาก multiply.com หรือแสดงทั้งบล็อกจาก wordpress.com โดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนชื่นชอบ facebook.com คือสามารถส่งภาพเข้าอัลบั้มได้ง่าย แต่ภาพที่ส่งเข้าไปจะถูกบีบอัดให้เล็กลง จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ต่อ คุณภาพของภาพจะต่างกับภาพต้นฉบับที่ถ่ายจากกล้องดิจิทอลก่อนส่ง อย่างเช่นนักศึกษาต้องการภาพของวัดหรือวิหารในอัลบัม เพื่อทำรายงานส่งครู ก็ต้องใช้ print screen และ crop ด้วยโปรแกรม paint หรือ print screen แล้ววางใน ms word แล้วทำการ crop เพื่อตัดบางส่วนของภาพออก
การส่งข้อมูลระหว่างบล็อกทำได้ง่ายกว่าแต่ก่อน เพราะการเป็นสมาชิกบล็อกสามารถส่งบันทึกที่เขียนขึ้นไปเผยแพร่ในอีกบล็อกหนึ่งได้ โดยคลิ๊กปุ่มส่งข้อมูลไป facebook.com หรือ twitter.com ทำให้ประหยัดเวลาในการเผยแพร่บทความหรือบันทึก ในอดีตจะเผยแพร่บันทึกก็ต้องเข้าไปดำเนินการทีละบล็อก เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าเว็บไซต์ลักษณะนี้จะอยู่อย่างยั่งยืนด้วยบริการที่เอื้อให้เพื่อนสื่อสารถึงเพื่อนทำได้ง่าย และการเข้าไปอยู่ในสังคมที่ถูกยอมรับมีผู้คนเข้าใช้บริการหนาแน่นย่อมเป็นทางเลือกของสัตว์สังคม ดังคำโบราณที่ว่าเลือกระหว่างหัวสุนัขกับหางราชสีห์ แล้วถ้าเป็นท่านจะเลือกอะไรระหว่างสังคมที่มีแต่คนเดินจากไปกับสังคมที่มีแต่คนเดินเข้าไป