ไอทีในชีวิตประจำวัน # 228 ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
15 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2553
จากข่าวลือจนกลายเป็นข่าวทางทีวีและหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเบอร์มรณะหรือเบอร์โทรอันตรายที่มีการติดป้ายประกาศในหมู่บ้านทางภาคเหนือ หรือลือกันในหลายจังหวัดว่าผู้รับเบอร์มรณะที่มีตัวเลขตามที่ติดประกาศจะเสียชีวิตจากอาการแก้วหูแตก เลือดคั่งในสมอง เลือดออกปากออกจมูก กระแสข่าวได้ซาลงไปแล้ว เพราะทั้งพระ และผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันว่าไม่มีจริง เป็นไปไม่ได้และวิงวอนให้ทุกคนใช้สติ ให้คำนึงถึงหลักความสมเหตุสมผลเป็นที่ตั้ง เจ้าของเบอร์ที่ถูกพาดพิงก็ต้องปิดเบอร์มาแล้วระยะหนึ่งเนื่องจากมีผู้สงสัยโทรเข้าไปสอบถามเป็นจำนวนมาก บางคนก็โทรเข้าไปพิสูจน์ว่าจะจริงหรือไม่
เมื่อได้ฟังข่าวนี้ผู้เขียนก็ใช้จินตนาการต่อไปว่า ถ้าเบอร์มรณะมีจริงแล้วผู้รับเบอร์มรณะบันทึกเสียงไว้ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อญาติหรือผู้สื่อข่าวไปพบแล้วต้องการพิสูจน์หรือขายข่าว จึงส่งให้พิธีกรชื่อดังบางท่าน แล้วมีการจัดให้สัมภาษณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์แบบเจาะลึกออกทีวี ซึ่งการพิสูจน์ตรวจสอบอาจทำได้ไม่ละเอียดรอบคอบ ทำให้มีการเผยแพร่เสียงที่มาจากเบอร์มรณะที่อาจเชื่อกันว่าเป็นไสยศาสตร์หรือไวรัสหรือสิ่งใดก็ตาม ออกไปสู่มหาชนแล้วผลของการใช้สื่อทีวีอาจทำให้คนไทยครึ่งประเทศหายไปหลายสิบล้านคนในช่วงเวลาเพียงข้ามคืน ก็จะเป็นหายนะร้ายแรงกว่าทุกหายนะในอดีตที่ผ่านมา
อินเทอร์เน็ตเปิดให้คนในชนบทเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายและขยายวงเพิ่มขึ้นทุกที ด้วยสื่อที่หลากหลายตามข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อนของผมที่อยู่ในชนบทเปิดโปรแกรมเอ็มเอสเอ็นทุกคืนเพราะใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดือนละไม่กี่ร้อยบาท มีเหตุการณ์อะไรในชุมชนเขาจะใช้กล้องมือถือถ่ายคลิ๊ปแล้วส่งวีดีโอเข้ายูทูบ (Youtube.com) สดใหม่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก็นึกไปว่าโลกเรามีคนอาศัยเกือบเจ็ดพันล้านคน ถ้าสื่อมรณะจากเบอร์มรณะถูกเผยแพร่ไปในสื่อระดับโลกที่จะมีการคัดลอกต่อเนื่องไปอีกไม่สิ้นสุดจำนวนประชากรจะลดไปเท่าใดมิอาจคาดได้ ทั้งหมดคือความสามารถของสื่อที่เชื่อมโยงกับเบอร์มรณะ แต่อย่าได้เป็นกังวลเพราะคงไม่มีเบอร์มรณะจริง แล้วบทความนี้ก็จะเป็นการย้ำเตือนว่าอย่างได้นำสิ่งที่รับมาและไม่รู้แน่ชัดส่งต่อไป เพราะถ้าเกิดความเสียหายต่อเพื่อนมนุษย์ในวงกว้าง ย่อมไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับอย่างแน่นอน