ไอทีในชีวิตประจำวัน # 227 การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
8 กุมภาพันธ์ – 14 กุมภาพันธ์ 2553
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมคือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มายาวนานที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุขเป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธ เพื่อเอื้ออำนวยต่อปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนั้นเรายังต้องการอะไรอีกมากมายจากสังคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้เชื่อมโลกเข้าด้วยกันผ่านตัวกลางที่เป็นระบบดิจิทอลแล้วปลายทางจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณเป็นข้อความ ภาพและเสียงตามแต่ที่ต้นทางกำหนดไว้ ความต้องการของมนุษย์มีเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด ดังคำว่ามีเท่าใดก็ไม่รู้จักพอ ตัวอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกพัฒนาให้สามารถรับได้สองซิม ชมรายการทีวีได้ ส่งข้อความสั้นผ่านแป้นพิมพ์ขนาดเล็ก และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าไม่มีพลาดที่จะอยู่ในสังคมได้ทุกที่ทุกเวลา
การเป็นมนุษย์ย่อมมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวแล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อเป็นฐานคิดในการดำเนินชีวิตของตน ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับประถมสามารถเขียนบันทึก โดยช่องทางหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่แบ่งปันบันทึกคือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Websites : SNW) ณ เดือนมกราคม 2553 พบผลการจัดอันดับระดับโลกโดย ebizmba.com พบว่ามี 6 เว็บไซต์ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดและผู้เขียนคุ้นเคย คือ facebook.com myspace.com twitter.com hi5.com multiply.com orkut.com ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมมีมากมาย แต่ข้อจำกัดหนึ่งของมนุษย์คือเวลา เพราะการเป็นสมาชิกในเครือข่ายหนึ่งต้องใช้เวลา ผู้เขียนพบว่ามีเพื่อนหลายคนเป็นสมาชิกในหลายเครือข่าย และต้องใช้เวลางานไม่น้อยในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าเพื่อน อาจเป็นเพราะระหว่างเครือข่ายเหล่านั้นยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าหากันเป็นระบบ
การเขียนบันทึกเรื่องหนึ่งแล้วเผยแพร่ไปในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหลายแห่งต้องใช้เวลา จากการพยายามส่งบันทึกเรื่องหนึ่งไปใน 7 เว็บไซต์แล้วพบว่า multiply.com มีระบบเผยแพร่บันทึกอัตโนมัติไปใน facebook.com twitter.com และ yahoo.com นี่คือการเชื่อมโยงที่ทำให้ผู้ใช้ลดเวลาในการเข้าออกแต่ละเว็บไซต์ ก็หวังว่าการเชื่อมโยงแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นเพื่อลดเวลาเข้าออกระหว่างสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง ทำให้เหลือเวลาไปทำอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายได้