ไอทีในชีวิตประจำวัน # 219 จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
7 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2552
ภาพยนต์เรื่องฮาร์ดไวน์ (Hardwired) นำแสดงโดย Cuba Gooding Jr. ฉายภาพจินตนาการว่าหากพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปอาจสามารถสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมองได้โดยตรง มีความพยายามพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเซลของสิ่งมีชีวิตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขยายศักยภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากพัฒนาได้สำเร็จก็จะเป็นการปฏิวัติโลกของการประมวลผลครั้งสำคัญแบบพลิกฝ่ามือ เช่นเดียวกับตัวอย่างการค้นพบในภาพยนต์เรื่อง Terminator ซึ่งเกิดหายนะทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ตนเอง และรู้ว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยต่อโลกมนุษย์อย่างแท้จริง
สมองของมนุษย์มีข้อจำกัดทั้งเรื่องความจุ ความคงสภาพ และประสิทธิภาพ หากมนุษย์เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหยุดการทำงาน ในปัจจุบันการซ่อมแซมสมองยังมีข้อจำกัดทางการแพทย์ แต่ในจินตนาการสามารถรักษาสมองได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งและซ่อมแซมหน่วยความจำในสมอง ด้วยการอัพโหลดความทรงจำใหม่หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากสมองมาแก้ไข เหมือนกับการแก้ปัญหาในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ นี่เป็นความคิดที่กำเนิดจากนาย Charles Babbage ผู้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ที่ให้ไว้เมื่อปีพ.ศ.2373
จินตนาการเรื่องการรักษาสมองด้วยการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นจริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เพราะปัจจุบันมีโรคทางสมองที่ยังหาวิธีรักษาไม่ได้อีกหลายโรค แต่ภาพยนต์เรื่องนี้แสดงด้านมืดของมนุษย์ที่มีความโลภด้วยการทดลองใช้อุปกรณ์กับผู้ถูกทดลองที่ไม่ได้รับความยินยอม ทำให้ผู้ถูกทดลองบางคนต่อต้านการกระทำของผู้ผลิตอุปกรณ์ เหมือนกับการต่อต้านการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลทางลบของการพัฒนาแหล่งพลังงาน ทุกอย่างมีสองด้านเสมอภาพยนต์เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นผลเพียงด้านเดียวของการพัฒนาอุปกรณ์ที่จะเป็นบทเรียนของมวลมนุษย์ในการตัดสินใจเลือกในอนาคตก็ได้