ไอทีในชีวิตประจำวัน # 216 ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
16 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2552
ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Twitter.com) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมที่สมาชิกสามารถเชื่อมโยงกันจนเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบไมโครบล็อกกิ้ง หรือบล็อกจิ๋ว (Micro Bloging) ด้วยการรับส่งข้อความสั้น (Short Message) มีความยาวแต่ละข้อความไม่เกิน 140 ตัวอักษร เพื่อแสดงสิ่งที่กำลังทำอยู่ บอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร โดยข้อความที่ส่งเข้าทวิตเตอร์ถูกเรียกว่าทวิต (Tweet) ส่วนเพื่อนที่ติดตามทวิตของเราเรียกว่า ผู้ติดตาม (Follower) และเพื่อนที่เรากำลังติดตามเขาถูกเรียกว่า การติดตาม (Following)
ทวิตเตอร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายช่องทาง ในทางธุรกิจมีตัวอย่าง เช่น ส่งข้อความโฆษณาทางตรงหรือทางอ้อม ส่งข้อความในหน่วยงาน ส่งโปรโมชั่นสินค้าตามเทศกาล ตอบคำถามลูกค้า เป็นต้น การเข้าถึงทวิตเตอร์มีความสะดวกด้วยโปรแกรมหลากหลาย และอุปกรณ์สนับสนุนอีกมาก เช่น ใช้รับส่งข้อความจากพีดีเอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมเข้าเครือข่ายระบบ GPRS หรือใช้ผ่านโปรแกรม MSN หรือผ่านเว็บไซต์ของทวิตเตอร์โดยตรง
เสน่ห์ของทวิตเตอร์ คือ การเพิ่ม Twitter Widget ที่พัฒนาโดย Twitter.com ให้สามารถนำทวิตล่าสุดไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือเว็บบล็อกได้ ผู้ที่มีเว็บไซต์เครือข่ายสังคม หรือบล็อกอย่าง Facebook.com Myspace.com Blogger.com Hi5.com หรือ Wordpress ก็สามารถเพิ่ม Widget ให้สมาชิกในเว็บไซต์ข้างต้นติดตามทวิตได้โดยสะดวก ถ้าท่านไม่เคยชินกับการเขียนบทความยาวในรูปของบล็อก ก็สามารถเลือกใช้ทวิตเตอร์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ ผู้เขียนก็เป็นสมาชิกของทวิตเตอร์ที่ twitter.com/thaiabc และนำ Widget ไปใส่ในหลายเว็บไซต์ที่ดูแลอยู่ อาทิ thaiabc.com thainame.net หรือ thaiall.com/blog ก็หวังว่าท่านจะใช้ทวิตเตอร์แบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เพื่อนชาวเน็ตเป็นบทเรียนด้วยจิตสำนักสาธารณะ ถ้าท่านมีความสุขจากการใช้ทวิตเตอร์ช่วยเพิ่มผมเป็น following ของท่านด้วยนะครับ