ไอทีในชีวิตประจำวัน # 208 การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2552
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ด้านไอทีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาให้มีความสามารถสูงขึ้นตลอดเวลา แต่ปัญหาของผู้ใช้ที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง คือ ใช้งานโปรแกรมที่เคยใช้งานอยู่เป็นประจำที่เป็นโปรแกรมเก่า ไม่สามารถนำไปประมวลผลในเครื่องใหม่ หรือนำโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้งานในเครื่องเก่าไม่ได้ เช่น แฟ้มที่ได้จากไมโครซอฟต์ออฟฟิต 2007 นำไปใช้ในไมโครซอฟท์ออฟฟิต 2003 ไม่ได้ หากจะใช้งานต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบเก่า จึงจะนำไปใช้งานกับโปรแกรมรุ่นเก่าได้ หรือเกมที่เคยทำงานในในวินโดว์ 98 ก็จะทำงานไม่ได้ในวินโดว์ XP เป็นต้น
วิธีแก้ไขความเข้ากันไม่ได้ (Incompatible) มีหลายวิธี เช่น ร้านขายซีดีเกมแนะนำให้ผู้ซื้อแผ่นเกมติดตั้งทั้งวินโดว์ 98 และวินโดว์ XP ในเครื่องเดียวกัน ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์บางท่านจะติดตั้ง Virtual PC หรือ VMWare เพื่อจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการได้พร้อมกันหลายตัวในเวลาเดียวกัน หรือจะใช้วิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบแยกพาร์ติชั่น (Partition) ที่ต้องเลือกระบบปฏิบัติการในขณะเปิดเครื่อง อีกวิธีหนึ่งที่ค้นพบ เพราะได้รับโปรแกรม LogoWriter ของโรงเรียนลูก ที่ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้ระดับประถม 4 เพื่อควบคุมให้เต่าเดินไปในทิศทางที่ต้องการพร้อมกับการลากเส้นวาดภาพ เป็นโปรแกรมเก่าที่ทำงานบนดอสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 32 bit ถ้าใช้ในเครื่องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่บ้านก็จะใช้งานไม่ได้ หากจะแก้ปัญหาด้วย 2 วิธีข้างต้นก็จะเสมือน “ขี้ช้างจับตั๊กแตน” จึงใช้วิธีติดตั้งโปรแกรมจำลองการทำงานระบบปฏิบัติการดอส(DOS) ให้ประมวลผลโปรแกรมเก่า ในเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่
โปรแกรม DOSBox เป็นฟรีแวร์ (Free Ware) ทำหน้าที่จำลองหรือเลียนแบบการทำงานของระบบปฏิบัติการดอส เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับระบบปฏิบัติการดอสเท่านั้นได้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก dosbox.sourceforge.net ขนาด 1.5 MB ใช้งานได้ทั้งบน Win2K / WinXP / Linux / FreeBSD และ Mac OS เพราะมีขนาดเล็กและใช้งานง่าย จากการทดสอบกับวินโดว์ XP ที่มีปัญหาการใช้โปรแกรม LogoWriter พบว่าใช้เขียนภาษาโลโก้ได้เช่นเดียวกับที่ลูกใช้งานที่โรงเรียน โดยไม่ต้องใช้วิธีติดตั้งวินโดว์ 98 เพิ่มอีกระบบหนึ่ง