ไอทีในชีวิตประจำวัน # 205 ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
7 กันยายน – 13 กันยายน 2552
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ แต่พีเพิลแวร์หรือบุคลากรถูกพัฒนาช้ามากและไม่ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ในด้านฮาร์ดแวร์ก็พัฒนาไม่สอดคล้องกับซอฟท์แวร์ เช่น อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงต้องใช้กับซอฟท์แวร์รุ่นใหม่ที่พัฒนารองรับตามกันไป แต่ในทางทฤษฎีค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 ส่วนนี้ถูกแยกออกจากกัน คือ ฮาร์ดแวร์ผลิตโดยบริษัทหนึ่งแต่ต้องเลือกซื้อซอฟท์แวร์มาควบคุมอุปกรณ์จากผู้ผลิตอีกหลายสิบราย การเลือกซอฟท์แวร์มีปัจจัยต้องพิจารณามากมาย เช่น การเข้ากันได้กับระบบเดิม บริการหลังการขาย หรือคุณสมบัติตามความต้องการขององค์กร ค่าใช้จ่ายของฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องติดต่อขอซื้อจากผู้จำหน่าย แต่การได้มาของซอฟท์แวร์สามารถเลือกซื้อหรือใช้ฟรีจากโอเพนท์ซอร์ทหรือแชร์แวร์ ในประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐพัฒนาซอฟท์แวร์หรือรวบรวมรายการซอฟท์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งนำเสนอให้ดาวน์โหลดได้ง่ายในเว็บไซต์ อาทิ thaiopensource.org หรือ mirror.in.th
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพบเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีมาใหม่เกือบทุกเดือน ที่อุปกรณ์รุ่นใหม่มักมีราคาต่ำลงและมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยซื้ออุปกรณ์ราคาหลักหมื่น แต่ไม่ได้ทดสอบก่อนออกจากร้านโดยเชื่อไปทั้งหมดว่าคุณสมบัติสิบกว่ารายการนั้นทำงานได้ปกติ แม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะรับประกันเปลี่ยนสินค้าใน 7 วันหากลูกค้าทดสอบแล้วมีปัญหา แต่มีลูกค้าไม่มากนักที่พยายามทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่จำกัดอย่างเข้าใจ เมื่อพ้นช่วงรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วพบปัญหาในภายหลังก็มักต้องใช้เวลาแก้ปัญหาหลายสัปดาห์ด้วยการส่งไปที่ศูนย์ซ่อม
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมากมายตามคำโฆษณา แม้ส่วนใหญ่จะผ่านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) แต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ผู้ใช้จึงควรทดสอบคุณสมบัติก่อนหิ้วเครื่องออกจากร้าน เช่น ระบบการเชื่อมต่อตามรายละเอียดที่แสดงในเอกสารประชาสัมพันธ์ และแผ่นไดร์เวอร์ที่ครบถ้วน เพราะการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เหมือนการซื้ออาหาร ควรใช้อุปกรณ์ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อเลิกใช้แล้วอุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นขยะในบ้านจะทิ้งไปก็เสียดาย จะทำลายก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา