ไอทีในชีวิตประจำวัน # 167 ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
15 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2551
ปัจจัยที่ส่งผลถึงความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์มีมากมาย เช่นเดียวกับความเร็วของรถแข่งที่ต้องควบคุมองค์ประกอบทุกส่วนอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะน้ำหนักรถ ซึ่งทุกคนยอมรับว่าน้ำหนักของรถแข่งยิ่งลดลงเครื่องยนต์ก็จะภาระน้อยลง แล้วส่งแรงขับเคลื่อนให้ไปได้เร็ว และไกลด้วยพลังงานเท่าเดิม เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานได้เร็วขึ้น หากกำหนดทุกคุณสมบัติที่ให้ความสำคัญกับการลดการประมวลผล ถ้ากำหนดคุณสมบัติให้ใช้ทรัพยากรลดลงทุกส่วนก็จะเห็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน
คุณภาพสี (Color Quality) และความละเอียดของจอภาพ (Screen Resolution) ที่อยู่ในส่วนของคุณสมบัติการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าติดตั้งโปรแกรมตัวขับการแสดงผล (Display Driver) อย่างถูกต้องจะแสดงผลได้จนถึงความละเอียดสูงสุด แต่สายตาของมนุษย์มีคุณสมบัติแยกความละเอียดของสีได้ไม่เท่ากัน หรือคุณภาพเสียงก็เช่นกันที่บางคนไม่เห็นความแตกต่างของเครื่องเสียงราคานับร้อยกับราคานับหมื่น ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือเสียง หรือสีต่างก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาไปทีละเรื่องอาจมองไม่เห็นความแตกต่างที่มีเพียงเล็กน้อยในเรื่องความเร็ว การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นจึงต้องปรับคุณสมบัติทุกอย่างให้ใช้ทรัพยากรลดลง แล้วความเร็วโดยร่วมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
การกำหนดความละเอียดของจอภาพ ยิ่งละเอียดเท่าใดก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานขึ้น การตั้งความละเอียดของผู้ใช้แต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ผู้เขียนตั้งความละเอียดของจอภาพไว้ที่ 800 * 600 แต่ข้อมูลใน truehits.net เมื่อเดือนธันวาคม 2551 แสดงว่าคนไทย 59% ใช้ความละเอียด 1024 * 768 รองลงมาคือ 15% ใช้ความละเอียด 1280 * 800 และมีเพียง 6% ที่ใช้ความละเอียด 800*600 การกำหนดสิ่งใดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องใช้หลักความสมเหตุสมผล ดังนั้นการตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็คงไม่เลือกเพราะคนส่วนใหญ่เลือกแล้วเราต้องเลือกแบบนั้นตามไปด้วย คงไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรแล้วเราต้องเชื่อตาม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลบนวิจารณญาณของแต่ละคน