ไอทีในชีวิตประจำวัน # 163 เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์
17 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2551
ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนหลายเรื่องนำเสนอการคลี่คลายคดีจากการบันทึกเสียงของผู้ร้าย ละครไทยก็นำมาใช้ เช่น สุดแดนหัวใจ มีฉากหนึ่งได้บันทึกเสียงที่ผู้ร้ายเล่าถึงการกระทำผิดของตน และถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานขอหมายศาลเข้าจับกุมผู้ร้าย เครื่องบันทึกเสียงในอดีตต้องใช้เทปคลาสเซตและมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการพกพา แต่เทคโนโลยีในโลกของเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกวัน มีการผลิตเครื่องเล่นเอ็มพีสาม (MP3 Player) ที่มีปุ่มบันทึกเสียง และหน่วยความจำขนาดใหญ่สามารถบันทึกเสียงต่อเนื่องได้หลายสิบชั่วโมง
ผู้เขียนมีโอกาสรับแฟ้มเสียงบันทึกการสนทนาระหว่างอาจารย์สูงวัยกับลูกศิษย์คราวลูกจากเพื่อนนิรนามในอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณสองปีก่อน คาดว่านักศึกษาสาวเป็นผู้บันทึก และปล่อยเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ผู้เขียนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนอาจารย์ และนักศึกษาฟังเพราะเป็นกรณีตัวอย่างที่ใช้สอนในวิชาจริยธรรมได้ชัดเจน และใช้เตือนสติทุกคนที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นอาจารย์ก็อย่างคิดทำเป็นอันขาดขอให้ยึดหลักหิริโอตัปปะในการดำรงชีวิต ถ้าเป็นนักศึกษาก็ขอให้รู้ว่าทุกปัญหามีทางออก และหนทางจัดการกับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมไร้จรรยาบรรณเช่นนั้นก็มีอยู่และไม่ยาก มนุษย์มีความหลากหลายทางความคิดน่าเสียดายที่คำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ไม่อาจทำให้พวกเขายับยั้งชั่งใจได้ หรือใช้ปรามพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรของมนุษย์ลงได้
มาวันนี้โทรศัพท์ราคาสองพันกว่าบาทสามารถบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาทั้งจากโทรเข้าหรือโทรออกได้ จากการทดสอบบันทึกการสนทนากับเจ้านายพบว่าเสียงชัดเจนมาก หากวันใดต้องการนำกลับมาฟังอีกครั้งย่อมทำได้ เชื่อได้ว่าเจ้าหนี้บางรายอาจต้องการบันทึกเสียงการทวงเงินจากลูกหนี้ไว้เป็นหลักฐาน เพราะการยืมเงินนอกระบบอาจไม่มีเอกสารหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในภาพยนตร์ หรือละครก็ต้องเข้าใจว่าแฟ้มเสียงที่บันทึกด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ เมื่อมีการนำมาใช้อาจผ่านการตัดต่อเสียงมาแล้ว เพราะปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเสียงคนหนุ่มเป็นคนแก่ ตัดคำบางคำออก เปลี่ยนลำดับของคำได้ เช่น ลำดับของคำว่า เธอยืมตังฉัน กับฉันยืมตังเธอ เป็นต้น ดังนั้นหากได้ฟังแฟ้มเสียงที่ไม่ได้ฟังด้วยตนเองมาก่อนก็ให้ตั้งขอสังเกตุว่าแฟ้มที่ได้มาอาจผ่านการตัดต่อหรือไม่