ไอทีในชีวิตประจำวัน # 156 เกมลิขสิทธิ์กับผู้ปกครองของเด็กติดเกม
29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2551
เมื่อมีความต้องการ (Demand) ก็ย่อมต้องมีผู้จำหน่าย (Supplier) แต่ทุกสินค้า บริการ และวิธีการดำรงชีวิตล้วนมีเงื่อนไขมากมายที่ต้องเลือก ต้องแก้ไข ต้องแข่งขัน ต้องพัฒนา ต้องเกี่ยวข้องร่วมกันจากทุกภาคส่วน บางเรื่องทำในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เมื่อเวลาผ่านได้เปลี่ยนเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็มาก เช่น หวยรัฐบาล กฎหมายเข็มขัดนิรภัย การจำหน่ายสุราพื้นบ้าน กฎหมายการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป้าหมายของเกมคือให้ความบันเทิงส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า ผู้ปกครองบางท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาหลายหมื่นให้ลูกเล่นเกมด้วยหวังว่าจะช่วยคลายเหงา และหวังว่าจะใช้ประกอบการเรียนได้อย่างคุ้มค่า
แต่มีข่าวลงในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าผู้ปกครองแจ้งเบาะแสแก่ตำรวจว่ามีร้านเกมลักลอบจำหน่ายซีดีเกมลิขสิทธิ์ ในราคาเพียงแผ่นละ 40 บาท จากการที่มีผู้ร้องทุกข์ทำให้ตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนและเข้าตรวจค้นจนพบหลักฐานเป็นซีดีเกมลิขสิทธิ์ที่ถูกคัดลอกเตรียมจำหน่ายให้แก่เยาวชนนับพันแผ่น มีคำถามว่าที่ผู้ปกครองให้เบาะแสครั้งนี้ เพราะเห็นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเกม หรือเห็นว่าเกมคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของบุตรหลานของพวกเขา แล้วแก้ไขที่ปลายเหตุด้วยการแจ้งเบาะแสจับผู้จำหน่ายเกมทำให้ลูกหลานพวกเขาหาซื้อเกมมาเล่นไม่ได้
ยังมีผู้ปกครองอีกมากน้อยเพียงใดไม่ทราบที่ยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ซื้อเกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอย่างไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาในทางลบ แต่ทุกคนย่อมมีเหตุผลสำหรับบางครอบครัวที่พ่อแม่อาจมุ่งแต่ทำงานหาเงินจนไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลให้ครอบครัว และหวังให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยรับภาระแทน บางครอบครัวปล่อยให้ลูกใช้คอมพิวเตอร์ในห้องส่วนตัวโดยไม่ดูแลใกล้ชิด พวกเขาอาจดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ไม่พึงประสงค์หรือดูภาพยนตร์ผ่าน youtube.com พูดคุยกับเพื่อนแปลกหน้าต่างเพศทั้งคืน หรือเล่นเกมหามรุ่งหามค่ำ พ่อแม่อาจคิดว่าลูกกำลังสืบค้นข้อมูลมาทำรายงาน เรียนผ่านระบบอีเลินนิ่ง (e-Learning) หรือพูดคุยกับเพื่อนเรียนในอินเทอร์เน็ต การทำงานที่มีคุณภาพในระดับองค์กรมักเริ่มต้นด้วยการวางแผน ปฏิบัติงาน แล้วประเมินตามตัวบ่งชี้ในแผน และนำผลไปปรับปรุง สำหรับการเลี้ยงลูกก็ควรมีวงจรเหมือนกับการทำงาน แต่ปัจจัยของความสำเร็จย่อมมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง การเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังในการเลี้ยงบุตรอาจมีความจำเป็น เพราะสังคมมีอะไรมากมายเข้ามายั่วยวนลูกหลานจนบางครั้งยากที่จะควบคุม