ไอทีในชีวิตประจำวัน # 107 เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
22 ตุลาคม 2550 – 28 ตุลาคม 2550
ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อาจใช้เว็บไซต์ google.com เป็นเครื่องมือในการสืบค้นย่อมมีโอกาสพบข้อมูล เมื่อค้นพบลิงค์แล้วก็คลิ๊กไปยังเว็บเพจนั้น แต่ก็อาจไม่ได้เนื้อหาตามต้องการ หรือเว็บเพจที่เคยมีอยู่หายไป หรือปิดเว็บไซต์ไปแล้ว วิธีแก้ปัญหาคือคลิ๊กคำว่า หน้าที่ถูกเก็บไว้ ซึ่ง google.com ได้บันทึกเว็บเพจไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีเครื่องบริการเว็บนั้นปิดบริการ บ่อยครั้งที่พบว่าโรงเรียน หรือองค์กรบางแห่งเปิดเว็บไซต์ในเวลาราชการเท่านั้น เช่น 8.30น. - 15.30น. และปิดเครื่องบริการเมื่อกลับบ้าน เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ทำให้การเข้าถึงข้อมูลขององค์กรบางแห่งจากอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ทุกที่ทุกเวลาดังที่เข้าใจกัน
เว็บไซต์แต่ละแห่งเกิดขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารองค์กร โดยมีนักพัฒนาหลายคนทำงานร่วมกัน อาทิ ผู้ดูแลระบบ เว็บมาสเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายขาย หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์กรหลายแห่งมีผู้บริหารที่ไม่เข้าใจเรื่องเว็บไซต์ และไม่เห็นความสำคัญของเว็บไซต์ สมาชิกในองค์กรบางคนเปิดเว็บไซต์ขององค์กรไม่เป็น และมีเว็บไซต์ไปตามแฟชั่น บางองค์กรมีผู้ดูแลระบบ และเว็บมาสเตอร์อยู่ในคนเพียงคนเดียว และมีการย้ายเข้าออกบ่อยครั้ง เมื่อคนใหม่เข้ามาก็จะแก้ไขระบบใหม่ตามความชำนาญที่ร่ำเรียนมา นี่คือปัญหาที่แอบแฝงในหลายองค์กร และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ถ้าทุกคนในองค์กรยังไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ผู้เขียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์ของเว็บไซต์ระดับประเทศ หรือระดับโลกหลายครั้ง บางเว็บไซต์เปลี่ยนแปลง เพราะเปลี่ยนผู้พัฒนา ไล่ตามเทคโนโลยีที่มาใหม่ตลอดเวลา หรือเปลี่ยนเพื่อสร้างผลงานและใช้งบประมาณในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์มีผลต่อเว็บไซต์อื่นที่สร้างจุดเชื่อมโยง (Web Link) ทำให้จุดเชื่อมโยงที่เคยเชื่อมโยงนั้นขาด (Dead Link or Broken Link) เมื่อผู้สืบค้นคลิ๊กเข้าไปก็จะพบรายงานข้อผิดพลาดว่า 404 - File not found ถ้าเว็บไซต์ใดมีจุดเชื่อมโยงที่ใช้ไม่ได้จำนวนมากมักถูกเรียกว่า สุสานลิงค์ เพื่อป้องกันปัญหานี้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องตรวจสอบจุดเชื่อมโยงในเว็บเพจของตนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลต้องผิดหวัง
สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนระบบโฟลเดอร์ (Folder System) ใหม่ทั้งหมด ย่อมทำได้บนความสมเหตุสมผล แต่ควรรองรับการเข้ามาผ่านเว็บเพจเดิม คือ แก้เว็บเพจหน้าเดิมให้ชี้ไปเว็บเพจหน้าใหม่ (Redirect หรือ Forward URL) ทำให้ผู้ที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ข้อมูลกลับไป แต่ถ้าผู้พัฒนาใช้ระบบซีเอ็มเอส (CMS = Content Management System) และต้องการเปลี่ยนจากค่ายหนึ่งไปอีกค่ายหนึ่งก็อาจไม่ง่ายนัก เพราะความสมบูรณ์และซับซ้อนในแต่ละระบบไม่เหมือนกัน