ไอทีในชีวิตประจำวัน # 105 ป้องกันโน็ตบุ๊คเกินไปหรือเปล่า
8 ตุลาคม 2550 – 14 ตุลาคม 2550

    ความสมเหตุสมผล และการเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องอยู่คู่กันเสมอ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ถ้าไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาด้วยการนำใจเขามาใส่ใจเราก็มักจะหาเหตุผลต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้ เมื่อพิจารณาความต้องการซื้อสินค้า (Demand) และความต้องการขายสินค้า (Supply) ก็จะพบว่าสินค้าบางกลุ่มหายไปจากตลาด แต่บางกลุ่มสินค้าพบเห็นได้บ่อย อาทิ เครื่องสำอางที่มีวัยรุ่นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นมาสื่อให้เข้าใจว่าได้แฟน เพราะซื้อเครื่องสำอางมาใช้ ที่เป็นเช่นนั้นคงเพราะความต้องการซื้ออยู่ในอัตราที่สูง จึงมีช่องทางให้กับนักลงทุนพัฒนาสินค้ามาเสนอขายอยู่ตลอดเวลา

    เครื่องคอมพิวเตอร์มีอัตราการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตสูงมาก ทำให้ราคาเฉลี่ยถูกลง และมีคุณสมบัติใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา การซื้อหามาใช้จึงต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผล เพราะในเวลาไม่เกิน 6 เดือนจะมีสินค้าออกใหม่ด้วยคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่จ่ายเท่าเดิม ผู้เขียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้มาแล้วสิบปี ซึ่งเก่าเกินกว่าจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต (Microsoft Visual Studio .net) เพราะความเร็วของซีพียูต่ำ และหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่เพียงพอสำหรับโปรแกรม เมื่อปรึกษากับร้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออัพเกรด (Upgrade) ก็พบว่าเครื่องเก่าเกินไปไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำ จึงต้องสั่งประกอบเครื่องใหม่นำมาใช้กับจอภาพเดิม และฮาร์ดดิสก์เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาซอฟต์แวร์ยุคถัดไป เพราะเชื่อว่าการไม่หาความรู้ใหม่ก็หมายถึงการก้าวถอยหลัง เป็นคนที่ย่ำอยู่กับที่ และถูกใครต่อใครเรียกว่าคนโบราณ

    คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านความมั่นคง และความปลอดภัย (Security and Protection) ถูกพัฒนาตลอดเวลา มีการโฆษณาว่าคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ครุ่นใหม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้ (User Authentication) ผ่านลายนิ้วมือ (Finger Scanner) ป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์จากแรงกระแทกที่มาจากทุกทิศทาง หรือป้องกันการถอดฮาร์ดดิสก์ไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครื่องอื่น ถ้าไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนก็จะอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ หรือความสามารถในการลบข้อมูลอย่างแท้จริงแบบกู้คืนภายหลังไม่ได้ เพราะเคยมีข่าวว่าดาราถ่ายคลิ๊ปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วถูกคัดลอกไปขายเป็นวีซีดี คุณสมบัติอย่างสุดท้ายน่าจะจำเป็นสำหรับคู่รักที่นิยมถ่ายคลิ๊ปของตนเองเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียแล้วนำไปซ่อมที่ร้านรับซ่อมจะได้มั่นใจว่าช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลไปเผยแพร่ต่อได้

    ผู้ขายพัฒนาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อก็มีหน้าที่เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับตน มีการพัฒนาสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย บางอย่างไม่เคยได้ข่าว บางอย่างได้ข่าวแต่ไม่เคยใช้ บางอย่างซื้อมาใช้ และบางอย่างจะไม่ซื้อมาใช้ การซื้อคือการลงทุน ถ้าไม่พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วซื้อตามเพื่อน หรือซื้อตามแฟชั่น มีบัตรเครดิตแล้วรูดปื๊ดรูดปื๊ด ก็อาจเสียใจในภายหลังที่ซื้อมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เท่ากับเงินที่จ่ายไป เช่น ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละกว่าสามหมื่นบาทมาดูทีวี ในขณะที่ทีวีราคาเครื่องละสามพันบาท สำหรับผู้เขียนตัดสินใจเลือกด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเป็นท่านจะเลือกซื้ออะไรมาไว้ดูทีวี