ไอทีในชีวิตประจำวัน # 96 เรื่องของอีที่ประสบความสำเร็จ
22 กรกฎาคม 2550 – 28 กรกฎาคม 2550
ในหลายเวทีจะส่งเสริมให้พูดแต่เรื่องบวก หรือคิดบวก (Positive Thinking) แต่ในทางทฤษฎีจำเป็นต้องมีการคิดลบ (Negative Thinking) เพื่อนำไปสู่การศึกษาปัญหา แล้วแก้ปัญหาให้เรื่องลบกลับกลายเป็นเรื่องบวกมากที่สุด ดังคำว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หรือเสริมจุดแข็ง และกำจัดจุดอ่อน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำปัญหามาถกเถียงหาทางออก และหาวิธีแก้ปัญหา (Problem and Solution) คำว่าอีในบทความนี้มาจากคำว่า อีเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ถูกใช้สำหรับขยายคำอื่นที่กำลังอยู่ในกระแส อาทิ อีเลินนิ่ง (e-Learning) อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อีกอฟเวอร์เมนท์ (e-Government) อีเอ็นเทอร์เทนเมนท์ (e-Entertainment)
ความสำเร็จ ย่อมคู่กับคำว่าความล้มเหลว เหมือนหญิงคู่กับชาย ซื่อตรงคู่กับคดโกง ขาวคู่กับดำ เมื่อมีอีที่สำเร็จก็ต้องมีอีที่ล้มเหลว หลายครั้งที่ผู้เขียนมองไปรอบตัว แล้วค้นหาว่าอีใดที่คนรอบตัวเข้าถึง หรือไม่เคยรู้จักบ้าง คงไม่มีใครปฏิเสธว่าหนึ่งในอีกอฟเวอร์เมนท์ที่ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจนจากคนทำงาน คือบริการเสียภาษีผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ของกรมสรรพากร (Revenue Department) เพราะยื่นแบบเสียภาษีได้ง่ายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
อีคอมเมิร์ซ เป็นอีกคำที่ยังเป็นคำถามว่าประสบความสำเร็จในเมืองไทยเพียงใด เพราะสอบถามคนรอบข้าง ไม่พบใครที่เคยเป็นผู้ขาย หรือผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ เมื่อสำรวจต่อว่ามีใครมีบัตรเครดิตบ้างก็พบว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ใช้บัตรเครดิตเป็นประจำ อาจเพราะเกรงเรื่องความไม่ปลอดภัย หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรเหล่านั้น แต่บัตรเครดิตเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการซื้อขายสินค้าในอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า (Business to Customer) เพราะวงเงินไม่สู่ จ่ายชำระได้ทันที เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น Visa, Master หรือ American Express
ในบรรดาอีแล้ว อีเอ็นเทอร์เทนเมนท์ประสบความสำเร็จสูงสุด จากการสำรวจร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือข่าวสารจากสื่อมากมาย พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเกมออนไลน์ ตามด้วยการสนทนาผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอีคอมมูนิเคชั่น (e-Communication) หลังจากสื่อสารกันภายในเกมจนเป็นที่รู้จัก และไว้วางใจก็จะแลกเปลี่ยนเบอร์อีเมล แล้วออกมาสนทนานอกเกมในภายหลัง ผ่านโปรแกรมเมสเซนเจอร์ เช่น เอ็มเอสเอ็น (MSN Messenger) หรือยาฮู้ (Yahoo Messenger) เราทุกคนทราบประโยชน์ของการสื่อสาร และความบันเทิงในระดับหนึ่ง แต่การทำให้การสื่อสาร และความบันเทิงเป็นประโยชน์ต่อตัวเราอย่างแท้จริง และยั่งยืนนั้นไม่ง่ายเลย