ไอทีในชีวิตประจำวัน # 94 อีเมลคือโอกาสหรือความเป็นส่วนตัว
8 กรกฎาคม 2550 – 14 กรกฎาคม 2550
จากหัวข้อสัมมนาที่เกิดขึ้นในหลายครั้งเกี่ยวกับการตลาดด้วยอีเมล (E-Mail Marketing) ทำให้นักธุรกิจให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ เป็นโอกาสที่ผู้ค้าจะส่งข่าวสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ง่าย เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะใช้ต้นทุนทางการตลาดต่ำ มีนักธุรกิจมากมายประสบความสำเร็จจากการทำการตลาดด้วยอีเมล สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณา หรือเชิญชวนให้ซื้อสินค้า บริการ หรือมาทำกิจกรรม จนนักธุรกิจหลายท่านมีรายได้เสริมจากงานเหล่านี้มากกว่ารายได้หลักจากเงินเดือนประจำ มีตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายจากการใช้การตลาดด้วยอีเมลเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต ที่พยายามเชิญชวนให้พนักงานที่มีเงินเดือนประจำหันมามีงานอดิเรกที่ใช้เพียงอีเมลเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย จนมีรายได้ต่อเดือนหลายหมื่น หลายแสน และแน่นอนว่ามีผู้คนมากมายเข้าสู่วงจรนี้
สิทธิส่วนบุคคล (Privacy) หรือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงเสมอในการสัมมนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง ปัจจุบันเลขที่บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลส่วนตัวของเราอาจถูกสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ต บางเว็บไซต์ใช้รหัสบัตรประชาชนเป็นข้อมูลพิสูจน์การมีตัวตนของผู้สมัคร แต่บางท่านอาจไม่ต้องการใช้เลขที่บัตรประชาชนของตนเอง ก็เข้าไปสืบค้นหาเลขที่บัตรประชาชนจาก google.com แล้วนำไปกรอกก็สามารถหลอกระบบรับข้อมูลสมาชิกในระบบนั้นได้
ประโยชน์ของอีเมลกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าจะเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจหรือเป็นเครื่องมือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรูปอีเมลขยะ (Junk Mail) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกล่องรับจดหมายเข้าจากสิบเป็นร้อยและเป็นพันฉบับต่อวัน ปัจจุบันมีระบบช่วยกรองอีเมลขยะที่หลากหลาย แต่ทุกระบบมีปัญหา 2 ประการคือ กรองอีเมลขยะเข้ากล่องอีเมลขยะได้ไม่หมด และกรองอีเมลที่ดีเข้าไปให้กล่องอีเมลขยะ สิ่งที่น่าจะส่งเสริมคือ ความีคุณธรรมในการทำธุรกิจ เพราะนักธุรกิจที่ใช้ระบบส่งอีเมลมักได้อีเมลของกลุ่มเป้าหมายมาอย่างไม่ถูกต้อง อาจซื้อมา คัดลอกจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือไม่ได้รับความสมยอมของกลุ่มเป้าหมาย ก็หวังแต่เพียงว่านักธุรกิจจะใช้คุณธรรมนำใจเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข