ไอทีในชีวิตประจำวัน # 79 เพื่อนถึงเพื่อนกำลังมาแรง
2 เมษายน 2550 – 8 เมษายน 2550

    เพื่อนถึงเพื่อน (P2P = Peer to Peer) กำลังถูกพัฒนาอย่างจริงจังทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอ โปรแกรม Bittorrent เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้หลักการแบบเพื่อนถึงเพื่อน เพื่อแบ่งปันแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของตนเองให้คนอื่นได้เข้ามาดาวน์โหลด (Download) โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องบริการกลาง ผู้ใช้เพียงแต่มีแท็ก (Tag) ให้กับโปรแกรมได้รู้ตำแหน่งของแฟ้มเป้าหมายที่ต้องการ และดาวน์โหลดมาได้ ถ้ามีเพื่อนหลายคนแบ่งปันแฟ้มเดียวกันออกมา เวลาที่ใช้ดาวน์โหลดก็จะลดลงเพราะนำข้อมูลมาจากหลายเครื่องพร้อมกัน เพราะสามารถเลือกเครื่องที่เร็วที่สุด นำข้อมูลจากหลายเครื่องมาต่อกันเป็นแฟ้มเดียว และลดภาระของแต่ละเครื่อง ถ้าข้อมูลมาไม่หมดในครั้งเดียว ระบบจะดาวน์โหลดต่อจากจุดเดิมในวันต่อไป

    โทรศัพท์ไร้สาย(Cordless Phone) ที่ใช้ตามบ้านประกอบด้วยตัวฐาน และตัวลูกสามารถสื่อสารระหว่างกันมีราคาไม่ถึง 2 พันบาท ผู้เขียนเคยซื้อมาใช้แล้ว ตัวฐานตั้งอยู่ในบ้าน ส่วนตัวลูกสามารถพกพาไปทำสวนหลังบ้าน เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นในบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะใช้ความสามารถของคลื่นความถี่ในระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์ ในอนาคตอันใกล้เราจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Phone) ที่สามารถใช้สนทนาระหว่างเพื่อนในอาคารเดียวกัน หรือระหว่างรถ 2 คันบนท้องถนน เป็นความสามารถเพิ่มเติมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะใช้เทคนิคคล้ายโทรศัพท์ไร้สาย

    การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะใกล้ปัจจุบันมีแบบอินฟาเรด(Infrared) หรือบลูทูช(Bluetooth) แต่ในอนาคตจะพัฒนาไปจนมีขนาดเล็กเท่านาฬิกา ใช้งานได้หลากหลายในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว สามารถฝากเสียง หรือภาพวีดีโอไว้กับสถานีฐานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น ใช้แทนวิทยุสื่อสาร(Walky Talky)ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยกัน ใช้ลงเวลาทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเข้ามาในรัศมีฐานและคล้ายกับการใช้อาร์เอฟไอดี(RFID)ที่ใช้ตรวจสอบหนังสือในห้องสมุดไฮเทค ใช้จ่ายค่าสินค้าอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อเข้าไปหักบัญชีธนาคารได้ทันทีหลังออกนอกประตูร้านค้า ใช้แจ้งปัญหาบนท้องถนนให้เพื่อนรวมทางทราบระหว่างขับรถให้ระวังดินถล่ม สะพานขาด น้ำท่วม หรือทางปิด ใช้ส่งรายงานการประชุมให้เพื่อนร่วมงานทั้งแบบใช้และไม่ใช้สถานีฐาน เพราะอุปกรณ์พีดีเอ(PDA) ในปัจจุบันสามารถเปิดแฟ้ม word, powerpoint หรือ excel เป็นต้น ถ้าพนักงานกลับเข้าบริษัทก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดเมื่อเข้ามาในรัศมีฐาน ผู้เขียนมีความหวังว่าจะได้ใช้อุปกรณ์ข้างต้นก่อนเกษียณอายุเอกชน เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดดตลอดเวลา