ไอทีในชีวิตประจำวัน # 77 เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่
19 มีนาคม 2550 – 25 มีนาคม 2550
มีคนบอกว่าน้องเอมมี่ไม่สวมกางเกงในไปงานสุพรรณหงส์ แทนที่จะลงโทษ แต่ควรเห็นใจ เพราะเธอเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม เด็กติดเกมก็เป็นเหยื่อของปัญหาสังคมเช่นกัน เพราะเกมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประโยชน์ต่อการศึกษา การสื่อสาร และให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง นักเรียนระดับประถมในหลายโรงเรียน เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้งานอีเลินนิ่งเพื่อการศึกษา เรียนรู้โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน แต่นอกห้องเรียนพวกเขามักเลือกใช้ประโยชน์เฉพาะด้านความบันเทิงมากเกินความเหมาะสม ครั้งหนึ่งมีผู้ปกครองคนหนึ่งถามว่าลูกติดเกมจะมีผลดีผลเสียอย่างไรหรือไม่ จึงตอบไปว่าทุกอย่างควรยึดทางสายกลาง มากไปไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี ทั้งน้องเอมมี่ และเด็กติดเกมต่างก็เป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้จักคำว่าพอดีทั้งคู่
การเล่นเกมมีด้านบวก คือ ช่วยลดความเครียดหลังเรียนหนัก ช่วยลดความกลัวที่มีต่อเทคโนโลยี ฝึกให้รักการเรียนรู้ เข้าสังคมออนไลน์ ได้ความบันเทิงจากสื่อผสม และได้เพื่อนใหม่ ประโยชน์ต่อสังคม คือ ส่งเสริมให้คนมีงานทำ เกิดอาชีพ เกิดธุรกิจร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ขายชั่วโมงเกมออนไลน์ ขายอุปกรณ์ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ด้านลบ หรือปัญหาเด็กติดเกมเกิดขึ้น เพราะ การให้เวลากับเกมมากเกินไป เด็กบางคนไม่อ่านหนังสือ โดดเรียน มีพฤติกรรมก้าวร้าวตามตัวละครในเกม ใช้เงินซื้อของในเกมมากเกินฐานะ พ่อแม่ส่งเสริมอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะพอใจที่ลูกไม่มากวนใจจนความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง เป็นปัญหาลูกโซ่ที่นำไปสู่ปัญหาสังคม หรือครอบครัวขาดความอบอุ่นในที่สุด
เกมมีหลายประเภท ซึ่งมีให้เลือกเล่นมากมาย เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะหามาเล่นได้หมด กลุ่มเกมที่ได้รับความนิยม และผู้เล่นสามารถเล่นต่อเนื่องได้เป็นปี คือ เกมออนไลน์ บริษัทอันดับหนึ่งของไทยที่ทำธุรกิจด้านนี้ คือ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดบริการให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างไม่สิ้นสุด พบเพื่อนใหม่มากมายในโลกเสมือนจริง ทุกคนในเกมได้เป็นพระเอก (Hero) ซึ่งไม่สามารถเป็นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้เด็กในปัจจุบันมีความสุขเมื่อเล่นเกม สามารถแสดงความคิดได้อย่างเสรี ได้รับยกย่อง ไม่มีชั้นวรรณะ จึงเชื่อว่าปัญหาเด็กติดเกมแก้ได้ด้วยการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น และยึดมั่นในทางสายกลาง ทำให้เด็กไม่ต้องขวนขวายออกไปหาความรักนอกบ้าน ไม่ต้องออกไปหาความรักจอมปลอมจากคนแปลกหน้า หรือการยอมรับจากสังคมเสมือนจริงอีกต่อไป