# 24 สื่อทำให้ผู้หญิงกล้าขึ้น

    จากบทสัมภาษณ์พระอธิการสุชาติ ผู้ดูแลเว็บไซต์ watkoh.com ลงจุลสารแกรม ของ อ.ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 10 โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ชาย-หญิงกิเลสมีพอ ๆ กัน แต่ปัจจุบันผู้หญิงถูกสื่อกระตุ้นให้กล้าแสดงออกมากขึ้น” ข้อความดังกล่าวโดนใจผู้เขียน จึงขอแสดงความคิดเห็นสนับสนุนดังนี้

    จากบทความดังกล่าวทำให้ผู้เขียนฉุกคิดได้ว่าสื่อในบัจจุบันมีหลายประเภท และทุกประเภทมีส่วนทำให้ผู้หญิงกล้าขึ้นจริง หนังสือเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ใกล้ตัว เร็ว ๆ นี้ได้อ่านหนังสือของดาราสาวหุ่นดี ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องส่วนตัวว่ามีสามีมาหลายคน ดื่มเหล้าเมาสุราเป็นอาจิณ ทิ้งแฟนเก่าแล้วก็ถูกแย่งแฟนไปเป็นว่าเล่น แล้วก็ออกมาด่าคู่กรณีอย่างสนุกปาก สื่อให้คนอ่านรู้สึกสะใจ และเห็นเป็นเรื่องปกติ ถ้าวัยรุ่นได้อ่านอาจซึมซับพฤติกรรม ทั้งที่ควรเห็นเป็นความล้มเหลวของกุลสตรี ที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง แล้วหันมารักนวลสงวนตัว ไม่ใช่แก้ผ้าถ่ายรูปขึ้นปกหนังสือกันโครม โครม แบบทุกวันนี้ แล้วก็มีคนเอาไป post ไว้ในเว็บบอร์ดอีกต่อหนึ่ง

    มีหนังสืออีกเล่มที่อ่านแล้ว ต้องเอาออกไปไว้นอกบ้าน ที่ซื้อมาเพราะเห็นว่าตีพิมพ์ไปถึง 10 ครั้ง อาจจะมีอะไรดี ๆ ให้อ่าน หรือนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาที่ทำงานไซด์ไลน์ หรือขายบริการทางเพศ จากการสืบค้นใน google.com กว่า 300 ลิงค์ที่มีความคิดเห็นพาดพิงหนังสือเล่มนี้ เพราะเทคนิคการเขียนอย่างมืออาชีพ ที่โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นดีเห็นงาม ไปกับพฤติกรรมของตัวเอก จนน่าเป็นห่วง และ น่าเสียดายที่สังคมไทยยังไม่ผลักดันให้หนังสือแนวนี้เป็นสื่อลามก แล้วเข้าสู่การควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสังคมอุดมคติ

    ห้องสะสมภาพดาราตามเว็บไซต์มีภาพดาราแต่งหวิวอยู่มาก ผู้เขียนเคยเข้าใจว่าสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อเยาวชนมากที่สุด แต่เมื่อเห็นนิตยสารดาราตามแผงหนังสือ ก็นึกขึ้นได้ว่าปัญหาการแต่งตัวของวัยรุ่นเกิดจากสื่อใกล้ตัวมากกว่า เช่น ทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา หรือเพื่อน เป็นต้น ซึ่งมีอิทธิพล และเข้าถึงสังคมไทยได้มากกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตแน่นอน

    สังคมเราเปลี่ยนไปมาก ศรัทธาในศาสนาเคยเป็นเข็มทิศในการดำรงชีวิต และคอยควบคุมกิเลสของมนุษย์ ความเชื่อในสวรรค์ทำให้มุ่งทำแต่กรรมดี ความเชื่อในนรกทำให้ละเว้นกรรมชั่ว ไม่กล้าสร้างสื่อชักจูงผู้คนไปในทางที่เสื่อมเสีย ไม่กล้าโชว์ขาอ่อน เพราะไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย ปัญหาในปัจจุบันมักเกิดจากผู้คนขาดศีลธรรม สื่อลามกเกิดจากผู้คนขาดหิริโอตัปปะ การแก้ไขน่าจะเริ่มจากเด็ก เพราะเด็กเป็นไม้อ่อนดัดง่าย ชักจูงไปไหนก็ไป แต่ผู้ใหญ่เป็นไม้แข็ง ที่ต้องใช้ไม้แข็งอย่างกฎหมายเข้าควบคุม เชื่อว่าปัญหาจะลดลงแน่นอน ถ้าทุกคนเห็นว่านี่คือปัญหา และร่วมกันแก้ไข