ไอทีในชีวิตประจำวัน # 14 สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ออนไลน์ของโรงเรียน
คุณครูที่โรงเรียน แนะนำให้ลูกสาวพาผู้ปกครองไปชมงาน ลำปางรวมพลังสร้างสรรค์การศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548 เพราะคุณครูไปร่วมงานสัมมนาด้านการศึกษา ที่อาคารบุญชูตรีทอง ผู้เขียนมีโอกาสเข้าไปฟังเรื่องเซลประสาทรับรู้ของเด็ก แล้วออกไปชมนิทรรศการในบริเวณงาน เห็นความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเสริมการเรียนการสอน หรือความสามารถของนักเรียนระดับประถมในการสร้างสื่อ เช่น วีดีโอแนะนำสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
จากการเดินชมผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าบางโรงเรียนสอนให้นักเรียนเป็นนักจัดรายการวิทยุแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Windows Media Encoder สำหรับเปิดบริการสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ออนไลน์ เพราะผู้เขียนเคยศึกษาโปรแกรมนี้ เพื่อเปิดบริการ Distance Learning เปรียบเทียบกับโปรแกรม JetAudio จึงรู้ว่าทางโรงเรียนใช้โปรแกรมนี้เช่นกัน และเขียนเล่าประสบการณ์ไว้ที่ thaiall.com/media
เคยฝันไว้ว่า ถ้าโรงเรียนในลำปางเปิดบริการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ได้ทุกโรงเรียน คงทำให้เยาวชนในลำปาง เป็นนักคิด นักพูด และนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสังคม เพราะผู้เขียนชอบฟังเด็กพูด มีอะไรใส ๆ ที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ
ในความเป็นจริง การเปิดสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ไม่ยากไปกว่าการเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ แต่ปัญหาที่พบมี 2 ประการ คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อต้องสูง เพราะปริมาณข้อมูลที่ส่งจากสถานีโทรทัศน์สูงกว่าสถานีวิทยุมาก ถ้าช่องสัญญาณแคบฝั่งผู้รับการถ่ายทอดจะได้ภาพ และเสียงที่ไม่สมบูรณ์ อีกปัญหาคือช่วงเลาในการเข้ารหัสข้อมูลสูงถึง 15 วินาที หมายความว่า ภาพที่ผู้รับได้เห็น และได้ยินเป็นข้อมูลเมื่อ 15 วินาทีก่อน เพราะใช้โปรแกรมในการเปลี่ยนสัญญาณภาพจากกล้อง Web Cam เป็นสัญญาณภาพ Digital นั่นเอง
การถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ออนไลน์สำหรับโรงเรียน อาจมีปัญหาเรื่องความเร็วของเครือข่าย เวลาว่างของนักเรียน การจัดผังรายการให้น่าสนใจ และวัยวุฒิของเยาวชน เป็นต้น แต่การเปิดสถานีวิทยุสามารถทำได้ง่าย เพราะโรงเรียนมีศักยภาพในการเป็นสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น เปิดเพลงธรรมะในเวลาที่ยังไม่มีนักจัดรายการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีไอพีแอดเดรส ไมโครโฟน และลำโพง เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ นโยบายของผู้บริหาร ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ และทีมนักจัดรายการรุ่นใหม่ไฟแรง เพราะ 3 องค์ประกอบล่าสุด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันบริษัท speedplus.biz ให้บริการนำคลื่นวิทยุในอากาศลงไปในอินเทอร์เน็ต มีสถานีวิทยุชุมชนในลำปางหลายคลื่นที่รับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตแม้อยู่ในต่างประเทศ ถ้าท่านต้องการนำคลื่นวิทยุชุมชนของโรงเรียนเผยแพร่ระดับนานาชาติ และยังไม่มีบุคลากรในสถาบันที่พร้อมรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถของใช้บริการได้จากบริษัทดังกล่าวได้