# 13 คุณภาพ และปริมาณของเว็บไซต์ไทย

   แฮรี่ พอตเตอร์ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพมาก ทุกภาคก็เห็นเด็กคนนี้คนเดียวที่ออกมาช่วยโลก เคยสงสัยหรือไม่ว่า โรงเรียนนี้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพได้สักกี่คนต่อปี ส่วนในชีวิตจริงเราเห็นการถกเถียงเกี่ยวกับคุณภาพ และปริมาณ ในหลายวงการ เช่น สินค้าที่เน้นคุณภาพ ซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต เมื่อเลือกซื้อก็จะเลือกตามชื่อผู้ผลิต หรือการศึกษาที่แบ่งคุณภาพของคนด้วยระบบคัดเลือกของสถาบันการศึกษา ทำให้ผู้ประกอบการเลือกคนเข้าทำงานจากชื่อสถาบัน เป็นต้น

   โลกของเรามีมืด และสว่างอย่างละครึ่งมานานแสนนาน ตั้งแต่โบราณเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของคนแตกต่างกับในปัจจุบัน เพราะในอดีตผู้คนไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียน จึงวัดคุณภาพของคนจากความสามารถในการสู้รบ นักรบคือคนที่บ้านเมืองต้องการ แต่บางตำนานก็ให้ความสำคัญกับเสนาธิการผู้ชาญฉลาด ที่ใช้สมองเป็นอาวุธ เช่น ขงเบ้งในสามก๊กที่ใช้สติปัญญาเอาชนะศัตรู ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป ไม่มีการใช้กำลังทหารเข้ายึดดินแดนของผู้อื่น แต่ใช้ความรู้เป็นอำนาจ ดังที่ประเทศญี่ปุ่นพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ไม่มีกำลังทหารที่เข้มแข็ง แต่สามารถใช้ปัญญายึดครองเศรษฐกิจโลกได้อย่างสง่างาม เพราะความมีวินัย คุณภาพ และการรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

   เมื่อย้อนกลับมาสืบค้นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลของคนไทย เกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของเว็บไซต์ในไทย คำตอบสำหรับเรื่องนี้อาจมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับมุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละคน แต่ในมุมมองของผู้เขียนแล้ว เว็บไซต์ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพมีน้อยมาก เยาวชนไทยไม่สนใจเว็บไซต์ด้านการศึกษา ทำให้ครูไม่เห็นความสำคัญ แต่ถ้ามองอีกด้านอาจกล่าวได้ว่าครูไม่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้านการศึกษา ทำให้เยาวชนไม่เห็นแบบอย่างที่ดี เพราะเว็บไซต์ที่เยาวชนสนใจ คือ เว็บไซต์บันเทิง เว็บไซต์รวมภาพอนาจาร เป็นต้น ผู้เขียนเคยพบเยาวชนในร้านอินเทอร์เน็ตเต็มร้านทั้งในเวลากลางคืน และวันสุดสัปดาห์ แต่ไม่มีใครเปิดเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาเลย เห็นมีแต่เล่นเกม กับเปิดเว็บบันเทิง เป็นต้น

   สำหรับปริมาณของเว็บไซต์ไทย ถ้าไม่นับเว็บไซต์ขององค์กรที่ถูกพัฒนา เพราะคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแล้ว ปริมาณของเว็บไซต์ที่มีคุณภาพไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรเป็น เพราะในขณะที่มีเว็บไซต์ใหม่เกิดขึ้น ก็มีเว็บไซต์จำนวนไม่น้อยหายไป หลายท่านที่เคยสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะทราบว่าเว็บไซต์ดีหายไปตลอดเวลา ข้อมูลที่เคยมีคนเขียนไว้หายไป และหาอีกไม่ได้ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่มีระบบสำรองข้อมูลล่ม หรือเครื่องบริการของผู้ให้บริการโฮมเพจฟรีได้ทำข้อมูลสมาชิกหาย เช่น thai.net ซึ่งเคยมีสมาชิกกว่า 60,000 โฮมเพจ หรือเว็บไซต์ที่ขาดการสนับสนุน หรือมีรายรับไม่ตรงตามเป้าหมาย เป็นต้น

   ถ้าเข้าเว็บไซต์ google.com เพื่อสืบค้นข้อมูล ท่านอาจพบชื่อเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ที่พบนั้นอาจปิดบริการ หรือมีรายละเอียดไม่พอ นี่อาจทำให้ท่านเห็นวิกฤต และผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการผลันตนเองจากการเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ ทุกคนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ทุกคน ล่าสุดได้พบโฮมเพจให้ข้อมูลเรื่องภูเขาไฟของนักพัฒนาอายุเพียง 16 ปี คือ http://www.bwc.ac.th/volcano/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเยาวชนที่มีคุณภาพมาก ทำให้เชื่อได้ว่าคนธรรมดาย่อมสามารถเป็นผู้สร้างโฮมเพจที่ดีได้ เพราะเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทำได้โดยไม่ต้องอาศัยคำว่า จบปริญญาทางคอมพิวเตอร์ ถ้าคิดจะทำ และเป็นการกระทำที่มาจากอุดมการณ์โดยแท้