บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีต้องแพง
 
# 10 บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีต้องแพง

    เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ บริการให้เช่าพื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลออกทางอินเทอร์เน็ต และมักเป็นบริการพร้อมการจดโดเมน (Domain Name Registration) โดยเครื่องบริการ (Server) ที่เปิดให้เช่าจะมีสมรรถนะสูงในทุกด้าน ทั้งความเร็ว ความจุ และช่องทางการเข้าถึงที่กว้าง พร้อมระบบสนับสนุนที่น่าเชื่อถือในทุก ๆ ด้าน

    ปัจจุบันมีบริการเว็บโฮสติ้งอยู่มากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากแบ่งประเภทของเครื่องบริการเว็บโฮสติ้งอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เครื่องที่ใช้ Windows และเครื่องที่ใช้ Linux สำหรับการเลือกใช้แบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอเช่า เช่น ต้องการใช้ภาษา ASP และฐานข้อมูลแอคเซส จะต้องเลือกเครื่องบริการที่เป็น Windows แต่ถ้าต้องการใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง Windows และ Linux เป็นต้น จากผลการสำรวจพบว่าเครื่องบริการมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เปิดให้บริการในโลกกลม ๆ ใบนี้ คือ เครื่องที่ใช้ Linux เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า มีความเชื่อว่าปลอดภัยสูงกว่า และเป็นที่ยอมรับของนักพัฒนามากกว่า เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Linux คือ ระบบที่เกิดจากนักพัฒนามากมาย ช่วยกันพัฒนาตามแนวคิด Open Source ที่เปิดให้ทุกคนในโลกมีโอกาสร่วมเป็นทีมพัฒนาให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอีกระบบหนึ่ง สำหรับผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งในลำปางหลายรายก็ใช้ Linux เป็นเครื่องบริการเกือบทั้งหมด

    การเปิดให้บริการเว็บโฮสติ้งที่น่าเชื่อถือ ต้องใช้ความรู้ และค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะการสร้างความน่าเชื่อถือ ความเร็ว และการให้บริการต้องมีค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกันไป เริ่มต้นจากปีละประมาณ 800 บาท ไปถึงหลายหมื่นบาท สำหรับเว็บไซต์หลักของผู้เขียนเลือกใช้ผู้ให้บริการในต่างประเทศ จ่ายถึงปีละ 8,000 บาท มาแล้ว 6 ปี แต่มีอีกหลายเว็บไซต์ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าของเว็บโฮสติ้ง ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ Win & Win Solution เพราะผู้เขียนก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บโฮสติ้งเหล่านั้นฟรีเช่นกัน

    เว็บโฮสติ้งแบบ Reseller เป็นบริการของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายใหญ่ที่เปิดให้นักคอมพิวเตอร์นำบริการของตนไปขายต่อ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ให้บริการรายใหญ่ และทำให้นักคอมพิวเตอร์ทั่วไปมีโอกาสทำธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนสูง สามารถเปิดบริการเว็บโฮสติ้งได้ เพราะภาระเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เป็นของผู้ให้บริการรายใหญ่ แต่ปัญหาใหญ่ของระบบนี้คือ รายรับที่ไม่สูงนัก เพราะต้นทุนต่อลูกค้าสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าหัวคิว ถ้ารายรับหลังหักค่าใช้จ่ายไม่สูงพอ การจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อให้บริการที่ดีอาจเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกเลือก เช่น ค่าเช่าเว็บโฮสติ้งต่อปี เพื่อนำมาขายต่อแบบ Reseller สูงถึงปีละประมาณ 30,000 บาท โดยมีรายได้จากลูกค้าต่อรายประมาณ 500 บาทต่อปี ผู้ให้บริการต้องมีลูกค้าถึง 60 คน จึงจะคุ้มทุน แต่เป้าหมายการทำธุรกิจ คือ กำไร จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริการแต่ละราย ตั้งราคาค่าบริการ หรือให้บริการแตกต่างกัน

    จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะระบุได้ว่าเว็บโฮสติ้งรายใดน่าเชื่อถือ เพราะผู้ให้บริการในไทยมากกว่าครึ่ง ดูแลโดยนักคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว ถ้านักคอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบเปลี่ยนไป หรือเสียชีวิต อาจทำให้เว็บโฮสติ้งรายนั้นหายไป สำหรับเว็บโฮสติ้งที่ดูแลโดยทีมนักคอมพิวเตอร์ ก็ย่อมมีบริการที่ดี และมีค่าใช้บริการที่สูงเป็นเงาตามตัว เพราะนักคอมพิวเตอร์คนใดในทีมจากไป บริการต่าง ๆ ก็ยังสามารถเปิดบริการต่อไปได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
12. ร้านอินเทอร์เน็ตสำหรับเยาวชน
11. เว็บไซต์นั้น .. หายอีกแล้ว
10. บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีต้องแพง
9. เว็บบอร์ด คืออีกชุมชนของมนุษย์
8. กิจวัตรของนักคอมพิวเตอร์ยุคไอที
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC