พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน
 
#599 พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน

    หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ชัดเจน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสาร การขนส่ง การแลกเปลี่ยน การใช้แรงงาน และการเรียนรู้ จนเกิดเป็นประเด็นคำถามว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์หรือไม่ คำตอบเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าใช่ กำลังแย่งอยู่ และจำนวนตำแหน่งงานว่างในอนาคตจะลดลง อีกแรงสนับสนุน คือ นโยบายของภาครัฐ พบว่า แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มียุทธศาสตร์เรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเท่าใด ก็ยิ่งสามารถลดคนทำงานลงได้เท่านั้น

    ยังมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสารสนเทศจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์จริงหรือ เพราะบริษัทขนาดใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนไปใช้เครื่องจักรแทน แต่ก็มีการออกมาแก้ต่างให้กับไอทีอยู่เสมอว่าลดคนด้านนั้นลงก็จริง แต่ก็จำเป็นต้องจ้างคนอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่ต้องเข้ามาดูแลการทำงานของเครื่องจักร หรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจริงเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากการลดคนจำนวนมาก แล้วเพิ่มคนที่มาดูแลเครื่องจักรเพียงน้อยนิด จะนำจำนวนมาเปรียบเทียบว่าทดแทนกันไม่ได้

    ในหลายวงการเริ่มได้รับผลกระทบ อาทิ สถาบันการศึกษาแบบเดิมก็มีคู่แข่งอย่าง MOOC สื่อสิ่งพิมพ์ยุคเก่าก็มีคู่แข่งอย่าง e-BOOK ที่ถูกกว่าหรือฟรี รายการทีวีก็มีคู่แข่งอย่าง Youtube.com หรือ Facebook Live การขนส่งก็มีคู่แข่งอย่าง Uber การเกษตรที่มีประสิทธิภาพก็มีคู่แข่งอย่าง Internet of Thing ห้องสมุดก็มีคู่แข่งอย่าง e-Library ธนาคารแบบดั้งเดิมก็มีคู่แข่งอย่าง e-Banking ส่วนผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารมากมายก็มีคู่แข่งอย่าง google.com ร้านค้าก็มีคู่แข่งอย่าง e-Commerce โรงภาพยนตร์ก็มีคู่แข่งอย่าง Youtube.com ระบบรักษาความปลอดภัยก็มีคู่แข่งอย่าง กล้องวงจรปิด บริษัทขนาดใหญ่ก็มีคู่แข่งอย่างบริษัท Startup เป็นต้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
609. เทคโนโลยีที่ทำให้พัฒนาแอพบนมือถือง่ายขึ้น
608. เก็บเรื่องราวในความทรงจำได้สั้น
607. หัวอกเอาท์ซอร์สเว็บไซต์
606. ไทยแลนด์เข้าสู่ยุคนวัตกรรม
605. การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
604. ห้ามใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
603. รถอัตโนมัติกับอุบัติเหตุ
602. สื่อสังคมตระหนักในของแพง
601. ยุคไทย 4.0 ทำ 8 อาชีพเสี่ยง
600. ดูหนังออนไลนืแบบรายเดือน
599. พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน
598. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปตลอดชีวิต
597. ช่องว่างระหว่างสองฝ่าย
596. ถึงยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ
595. การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
594. สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0
593. พบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำ
592. โดรนคืออะไร
591. เล่นเกมกับเขียนโค้ดเชื่อมกันได้
590. พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ออกแล้ว
589. ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คใครก็ทำได้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC