การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
 
#595 การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

    ในโลกแห่งความเป็นจริงมีการกลั่นแกล้งกันตลอดเวลา พบร่องรอยได้ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ ส่วนการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ก็ย่อมเกิดขึ้น เพราะเป็นโลกที่สะท้อนจากโลกแห่งความเป็นจริง แล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทำการสำรวจ ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เมื่อปลายมีนาคม 2560 จากผู้ที่อายุไม่เกิน 25 ปีจำนวน 1172 ตัวอย่าง ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Cyberbullying พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างมีคนตอบว่าเคยเป็นผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ หรือเคยเป็นทั้งสองอย่างก็มี

    พฤติกรรมที่เยาวชนพบเห็นการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์มากที่สุด คือ การโพสต์ด่าทอ พูดจาส่อเสียด ให้ร้าย ดูถูก หรือข่มขู่ทำร้าย มีถึงร้อยละ 29.18 รองลงมา คือ การแอบอ้าง การสวมรอย หรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น มีร้อยละ 17.04 พฤติกรรมอันดับสาม คือ เป็นการหลอกลวง ฉ้อโกง ต้มตุ๋น มีร้อยละ 14.30 ส่วนพฤติกรรมอื่นที่พบได้แก่ การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ การแบล็กเมล์กัน การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์

    การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ที่พบนี้ เป็นข้อมูลจากสำรวจเยาวชน หากไปสำรวจผู้ใหญ่ก็เชื่อว่าคงได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ละคนจะมีประสบการณ์ หรือพบพฤติกรรมการกลั่นแกล้งแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าชาวออนไลน์ผู้นั้นพาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะมีพฤติกรรม CyberBullying หรือไม่ หากทำตัวเป็นชาวออฟไลน์ (Off-line) ก็จะมีบทบาทเดียว คือ เป็นผู้ถูกกระทำ จากประสบการณ์ของผู้เขียนมักจะไม่พบพฤติกรรม CyberBullying เพราะไม่ชอบการอ่านข่าวสารที่ไม่คัดกรอง และไม่นิยมการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารที่เราไม่รู้จริง ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรง หรือทางอ้อม ในผลสำรวจพบข้อเสนอแนะอันดับแรก คือ ควรมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ CyberBullying โดยเฉพาะ แล้วสอบถามเพิ่มเติม พบความคิดเห็นว่า ควรมีกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ที่มีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดในโลกออนไลน์อย่างชัดเจน

   

   http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=521

   https://www.facebook.com/childmedia.thailand/photos/a.490109367820283.1073741829.490083944489492/772623886235495/
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
605. การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
604. ห้ามใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
603. รถอัตโนมัติกับอุบัติเหตุ
602. สื่อสังคมตระหนักในของแพง
601. ยุคไทย 4.0 ทำ 8 อาชีพเสี่ยง
600. ดูหนังออนไลนืแบบรายเดือน
599. พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน
598. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปตลอดชีวิต
597. ช่องว่างระหว่างสองฝ่าย
596. ถึงยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ
595. การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
594. สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0
593. พบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำ
592. โดรนคืออะไร
591. เล่นเกมกับเขียนโค้ดเชื่อมกันได้
590. พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ออกแล้ว
589. ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คใครก็ทำได้
588. หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน
587. ใช้เอไอเขียนข่าวแทนคน
586. ตกม้าตายเรื่องฟอนต์
585. ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดอนาคต
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC