สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0
 
#594 สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0

    กระแสการพัฒนาประเทศในปี 2559 มีการพูดถึงประเทศไทย หรือไทยแลนด์ 4.0 อย่างมาก ที่จะนำไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการใช้เลข 4.0 ในแวดวงอื่น อาทิ การศึกษาไทย 4.0 ท่องเที่ยว 4.0 พาณิชย์ 4.0 ทำให้เห็นถึงกระแสยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในปีที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และขยายศักยภาพของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระดับฐานราก เพื่อรองรับการเติบโต โดยการอัพเกรดศูนย์เหล่านั้นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

    เมื่อขับเคลื่อนการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ย่อมหมายถึงการขยับแต่ละเมืองเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ไปโดยอัตโนมัติ คนในแต่ละจังหวัด อำเภอ หรือตำบลจะเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณะ เชื่อมโยงข้อมูล ซื้อขายแลกเปลี่ยน รับบริการออนไลน์ มีคุณภาพชีวิตและปลอดภัยมากขึ้น จะเห็นข่าวจับผู้ร้ายโดยใช้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดบ่อยครั้ง กล้องซีซีทีวี (CCTV = Closed-Circuit Television) เป็นอีกตัวอย่างอุปกรณ์ที่จำเป็นในสมาร์ทซิตี้ การติดกล้องในสำนักงาน หรือติดรถยนต์ทุกคันก็เช่นกัน ล้วนเพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิตของประชาชนได้มาก ล่าสุดมีข่าวว่าบริษัทประกันยินดีลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำหรับลูกค้าที่ติดกล้องวงจรปิดตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยรถยนต์

    การเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งลด และเพิ่ม สิ่งที่เพิ่ม คือ ความสุข จากผลการจัดอันดับประเทศหรือเมืองที่มีความสุข พบว่าเมืองในประเทศไทยติดอันดับท๊อป แม้จะมีปัญหาภายในประเทศมากมาย แต่ความสุขของคนไทยก็ยังอยู่ในอันดับต้นของโลก การค้าขายในอินเทอร์เน็ตโดยพ่อค้าในชุมชน หรือการใช้เครือข่ายสังคมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยความพยายามเพิ่มบริการเครือข่ายไร้สาย แนวโน้มจากโทรศัพท์บ้านลดลง เปลี่ยน ไปเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแทนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบดั่งเดิม การแชร์ฮอตสปอร์ต (Hotspot) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างเพื่อนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะโทรศัพท์เครื่องละไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถเป็นตัวกระจายสัญญาณได้ เรากำลังอยู่ในสมาร์ทซิตี้แล้ว หรือยังสมาร์ทไม่มากพอ แล้วแค่ไหนที่เรียกว่าพอ

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
604. ห้ามใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
603. รถอัตโนมัติกับอุบัติเหตุ
602. สื่อสังคมตระหนักในของแพง
601. ยุคไทย 4.0 ทำ 8 อาชีพเสี่ยง
600. ดูหนังออนไลนืแบบรายเดือน
599. พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน
598. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปตลอดชีวิต
597. ช่องว่างระหว่างสองฝ่าย
596. ถึงยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ
595. การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
594. สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0
593. พบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำ
592. โดรนคืออะไร
591. เล่นเกมกับเขียนโค้ดเชื่อมกันได้
590. พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ออกแล้ว
589. ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คใครก็ทำได้
588. หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน
587. ใช้เอไอเขียนข่าวแทนคน
586. ตกม้าตายเรื่องฟอนต์
585. ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดอนาคต
584. โทรศัพท์เสียร้านซ่อมบอกเดือนครึ่ง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC