การทำคลาวด์ในองค์กร
 
#561 การทำคลาวด์ในองค์กร

    การประมวลผลแบบคลาวด์ หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ บริการที่ครอบคลุมถึงการให้บริการประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบสื่อสารจากผู้ให้บริการ เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้ง ดูแล และต้นทุน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ และได้รับความนิยมจากองค์กรอย่างมาก ซึ่งคลาวด์มีหลายแบบให้เลือกใช้ทั้งแบบสร้างในองค์กร สร้างใช้ภายนอกองค์กร หรือผสมผสาน แล้วมีให้เลือกได้แก่ IaaS, Paas หรือ SaaS ถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่มีหน่วยงานด้านไอทีที่มีดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ต้องการทรัพยากรเป็นส่วนตัวของตนเอง และต้องการความปลอดภัยสูง ก็เลือกได้ว่าจะสร้างคลาวด์ในองค์กรของตนเองหรือไม่

    การสร้างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) สำหรับใช้ในองค์กร สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้หลายค่าย อาทิ Open Stack ซึ่งทำงานบน Linux และมีการจัดอบรมโดย ITBakery ใช้เวลาอบรม 4 วัน ค่าใช้จ่าย 18900 บาทต่อหลักสูตร แล้วยังมีซอฟต์แวร์ที่สร้างคลาวด์จากหลายค่ายที่น่าสนใจ อาทิ Hyper-V ของ Microsoft, vSphere ของ VMware, Virtual Box ของ Oracle, Cloud Burst ของ IBM, Xenserver ของ Xen โดยซอฟต์แวร์กลุ่ม Hypervisor แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป โดยเน้นไปที่การทำให้เครื่องบริการหนึ่งเสมือนถูกแบ่งเป็นหลายเครื่องให้กับหลายองค์กรในองค์กรได้ใช้งานอย่างปลอดภัย และเป็นอิสระต่อกัน

    การใช้บริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็นตัวเลือกขององค์กรขนาดเล็กที่เปิดใหม่ เพราะประหยัดงบประมาณ และใช้งานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริการคลาวด์ ส่วนองค์กรขนาดใหญ่มักใช้บริการคลาวด์ลูกผสม (Hybrid Cloud) เพราะเลือกนำข้อมูลที่เผยแพร่หรือใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเข้าใช้ทรัพยากรในคลาวด์สาธารณะ แต่ข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงก็จะเลือกใช้คลาวด์ส่วนตัว เพราะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเก็บไว้นอกองค์กร แม้นักคอมพิวเตอร์จะยืนยันว่าการส่งข้อมูลลับเฉพาะเข้าไปในคลาวด์ของผู้ให้บริการ ว่าจะได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก็ตาม การเติบโตของคลาวด์เป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่ เพราะมีข้อดีมากมาย และยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์องค์กรได้ทุกระดับ

   https://www.blognone.com/node/42762

   http://www.slideshare.net/lersmethasakul/e-government-cloud-service

   http://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/

   http://thaiopensource.org/tag/openstack/

   http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/156179.pdf

   https://www.2beshop.com/what-VMware-vSphere.php

   http://www.saranitus.com/2014/05/how-to-enable-hyper-v-feature-in-windows-8-1.html

   http://www.thaiall.com/blog/burin/5619/

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
571. เขียนโน๊ตบนสมาร์ทโฟน
570. เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที
569. สมาร์ทซิตี้ในอนาคต
568. ธนาคารดิจิทัล
567. การเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
566. อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
565. ปัญหาของโปเกมอนโก
564. สตาร์ทอัพไทยแลนด์
563. ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล
562. ระบบของใครครองโลกในปัจจุบัน
561. การทำคลาวด์ในองค์กร
560. แหล่งความรู้ใหม่ทางวิชาการที่อยู่นอกตำรา
559. ส่งต่อจดหมายขอเป็นส่วนตัว
558. อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งไม่พึงประสงค์
557. ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง
556. คนกังวลว่าคอมพิวเตอร์จะแย่งงาน
555. ลำปางฉายแวว
554. กติกาของกลุ่มไลน์ชมรมสมาคม
553. ระบบการเสนอข่าวดอกเตอร์เสียชีวิต
552. สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ
551. ใบหน้าของเราไม่ใช่ของสาธารณะ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC