แหล่งความรู้ใหม่ทางวิชาการที่อยู่นอกตำรา
 
#560 แหล่งความรู้ใหม่ทางวิชาการที่อยู่นอกตำรา

    ในแวดวงวิชาการมีแหล่งความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในแต่ละสายวิชา คือ วารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการ ซึ่งความรู้ที่เข้าไปเผยแพร่ใน 2 แหล่งข้างต้นจะต้องได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชานั้น ว่าผลงานที่ส่งไปให้เพื่อนอ่าน มีคุณภาพที่ถูกประเมินและถึงเกณฑ์ที่ยอมรับว่าเผยแพร่ได้ จำนวนผลงานในวารสารวิชาการจะมีเล่มละประมาณ 15 เรื่อง เพราะจำกัดด้วยจำนวนหน้าพิมพ์ และการพิจารณาจะเข้มข้นกว่า ผู้ส่งผลงานอาจต้องส่งผลงานที่ถูกปรับแก้หลายครั้งจนกว่าจะได้รับคำว่าผ่าน แต่การประชุมวิชาการมักมีข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้นผลการพิจารณาจึงมีเพียงผ่านหรือไม่ผ่านในรอบเดียว แต่ข้อดีคือรองรับจำนวนผลงานได้มากกว่าถึง 150 ผลงาน มากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นกับนโยบายของการจัดการประชุม เพราะมีตัวแปรเรื่องค่าใช้จ่าย และจำนวนวัน

    เมื่อ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 ผู้เขียนได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์กรร่วมจัดงานถึง 18 หน่วยงาน และจัดต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2548 – 2559 แล้วในปีที่ 12 กำหนดจัดงานขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.พยุง มีสัจ เป็นเจ้าภาพในงาน IC2IT และ ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ เป็นเจ้าภาพในงาน NCCIT หัวข้อที่น่าสนใจมีมากมาย หากสนใจหัวข้อใดก็เลือกเข้ารับฟังการนำเสนอบทความนั้นตามห้องที่กำหนด แต่ไม่อาจรับฟังได้ทุกเรื่อง เพราะมีการแยกห้องนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอบทความทั้งหมดอยู่ในระยะเวลา 2 วัน

    ในการประชุมนี้เปิดรับบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 5 หัวข้อหลัก ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง หรือส่งผลงานเผยแพร่ ประกอบด้วย Data Mining and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing, Information Technology and System Engineering, Computer Education บทความที่ส่งให้เข้ารับการพิจารณาจะผ่านการอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และต้องได้รับคำว่าผ่าน 2 ใน 3 ท่าน จึงจะนำเสนอในการประชุมได้ ปี 2559 มีผลงานภาษาไทยส่งเข้าไป 218 บทความ แต่ผ่าน 127 บทความคิดเป็นร้อยละ 58 หากสนใจเข้าร่วมแล้ว ในประเทศไทยยังมีการประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำอีกหลายงาน เช่น ACTIS, NCOBA, NCCIT, IC2IT, ECTI, NCIT, IEC, NCTECHED, KDS, JCSSE, TECHCON, KUSRC, SKRU, EDTECH เป็นต้น ที่จัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป

   http://www.nccit.net

   http://edtech30.weebly.com

   http://www.conferenceinthai.com

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
570. เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที
569. สมาร์ทซิตี้ในอนาคต
568. ธนาคารดิจิทัล
567. การเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
566. อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
565. ปัญหาของโปเกมอนโก
564. สตาร์ทอัพไทยแลนด์
563. ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล
562. ระบบของใครครองโลกในปัจจุบัน
561. การทำคลาวด์ในองค์กร
560. แหล่งความรู้ใหม่ทางวิชาการที่อยู่นอกตำรา
559. ส่งต่อจดหมายขอเป็นส่วนตัว
558. อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งไม่พึงประสงค์
557. ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง
556. คนกังวลว่าคอมพิวเตอร์จะแย่งงาน
555. ลำปางฉายแวว
554. กติกาของกลุ่มไลน์ชมรมสมาคม
553. ระบบการเสนอข่าวดอกเตอร์เสียชีวิต
552. สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ
551. ใบหน้าของเราไม่ใช่ของสาธารณะ
550. ซื้อตั๋วหนังผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC