สิบประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์
 
#536 สิบประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์

    มีบทความนำเสนอ 10 ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกคาดหวังปีพ.ศ.2559 ในมุมมองด้านอุตสาหกรรม ที่นำเสนอโดย Tom Patterson เผยแพร่ในเว็บไซต์ govtech.com ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไซเบอร์ทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ ประเด็นแรก คือ ผู้นำด้านความปลอดภัยจะต้องเริ่มยกระดับการรักษาความปลอดภัย เพราะวิธีเดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ประเด็นที่สอง คือ ทุกอย่างในการทำงานจะต้องถูกแบบ และจัดบริการแยกออกไป ซื้อซอฟต์แวร์แบบแบ่งแยก กำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ลึกขึ้น มีเรื่องคลาวเข้ามาเสริมการทำงานมากขึ้น

    ประเด็นที่สาม การเข้ามาในเครือข่ายของภาครัฐเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ทำตัวเป็นสายลับไซเบอร์ เพื่อสืบสวนสอบสวนอย่างไม่เป็นทางการจะมีเพิ่มขึ้น แต่ประเด็นที่ดีคือผู้บริหารระดับสูงจะเริ่มให้ความสำคัญ เริ่มเข้ามามีบทบาทเชิงรุกต่อประเด็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ส่วนประเด็น Windows XP ที่ผู้พัฒนาประกาศยกเลิกการอัพเดทไปนั้น ยังมีผู้ใช้งานอยู่ไม่น้อย แล้วเขาเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ได้ง่าย ประเด็นที่หก เมื่อโลกไซเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายในสังคม และถูกใช้เป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็นภัยที่ร้ายแรงได้ อีกประเด็น คือ โครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์จะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีได้

    ประเด็นที่แปด คือ ไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ที่มักมีผลต่อการทำงานระดับบุคคลตามบ้าน จะเริ่มขยายเข้าสู่องค์กรธุรกิจ ประเด็นต่อมาคือผู้ที่เคยทำธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยจะเข้ามาแสดงตัวในตลาดได้ชัดเจนขึ้น ประเด็นสุดท้ายคือการเข้ารหัสแบบควอนตั้ม (Quantum Encryption) จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีการพัฒนาความเร็วในการสื่อสารที่สูงขึ้น ประเด็นทั้ง 10 ข้างต้นเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม ก็มีรายละเอียดที่ทำให้เห็นภาพ เห็นแนวโน้มของระบบที่จะเปลี่ยนไป และเราอาจได้รับผลกระทบเรื่องใด เรื่องหนึ่งอย่างแน่นอน

   http://www.thaiall.com/blog/burin/7171/

   http://www.govtech.com/opinion/10-Cybersecurity-Issues-to-Expect-in-2016.html
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
545. ติดอุปกรณ์ทำให้ปวดคอปวดข้อได้
544. ตัดต่อคลิีปบนสมาร์ทโฟน
543. ทุกขลาภลวงออนไลน์
542. ส่องปัญหาอินเทอร์เน็ตไร้สายทะลุกำแพง
541. มองเห็นความรู้สึกเป็นรูปร่าง
540. ดีสก์แก้วห้ามิติสำหรับเก็บข้อมูล
539. ไอบีเอ็มปลดคนครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้ง
538. นาฬิกาอัจฉริยะหรือนาฬิกาฉลาด
537. ยุคใหม่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์
536. สิบประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์
535. เทคโนโลยี 5G กำลังจะมา
534. ดีพเว็บกับดาร์คเว็บกับเว็บสาธารณะ
533. หายได้ถ้าไม่เก็บ
532. ค้นก่อนแบ่งปัน
531. ภาพลักษณ์พนักงาน
530. ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรม
529. โซเชียลบิดเบือน
528. หัวส่ายหางจะกระดิก
527. โปรแกรมพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
526. ต่อยอดเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC