ท่านเป็นเจนใดในแปดเจน : บทความไอที ที่ 693

ไอทีในชีวิตประจำวัน #482 ท่านเป็นเจนใดในแปดเจน ()
ได้อ่านผลงานของ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเจนวาย แล้วไปอ่านภาพอินโฟกราฟฟิคของ kapook.com เรื่องคน 8 เจเนอเรชั่น ซึ่งคำว่าเจน (Gen) มาจาก Generation แปลว่า สายพันธุ์ ยุค หรือรุ่น ที่แบ่งช่วงอายุตามพฤติกรรม ได้เห็นการจำแนกมนุษย์ที่สัมพันธ์กับช่วงอายุ มีนักธุรกิจ หรือนักการตลาดใช้เป็นสารสนเทศในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีผลการศึกษาอย่างแพร่หลาย อีกเจนหนึ่งนอกจากแปดเจนที่พบในผลงานเรื่อง Gen-M Lifestyle ของ ม.หอการค้าไทย มี อายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเริ่มทำงานใหม่ เป็นสมาชิกของครอบครัวที่ถูกดูแลสั่งสอนเป็นพิเศษ เป็นที่คาดหวังของพ่อแม่ไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยุ รักครอบครัว เคารพผู้ใหญ่ ตัดสินใจด้วยความคิดของตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อดิจิตอล
คนรุ่นแรกหรือรุ่นสูญหาย (Lost Gen.) เกิดช่วง 2426-2443 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นการเริ่มต้นของความเจริญที่ชัดเจน คนรุ่นสองหรือรุ่นผู้ยิ่งใหญ่ (Greatest Gen.) เกิดช่วง 2444-2467 ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ที่เกิดช่วงนี้จะเป็นกำลังหลักในการทำสงคราม มีความคิดเห็น ความเชื่อไปในทางเดียวกัน คนรุ่นสามหรือรุ่นเงียบ (Silent Gen.) เกิดช่วง 2468-2488 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประชากรไม่มากเพราะเป็นช่วงสงคราม เศรษฐกิจตกต่ำ ชีวิตยากลำบาก คนรุ่นสี่หรือรุ่นลูกเยอะ (Baby Boomer) เกิดช่วง 2489-2507 ยุคสิ้นสุดสงคราม มีการส่งเสริมการมีลูก เพื่อมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง เคารพกฎเกณฑ์ มีความอดทนสูง ถูกสั่งสอนให้เป็นคนประหยัด อดออม ใช้จ่ายอย่างรอบคอบระมัดระวัง
คนรุ่นห้าหรือรุ่นเอ็กซ์ (Gen-X) เกิดช่วง 2508-2522 ยุคโลกมั่งคั่ง เริ่มควบคุมการเกิด ชอบอะไรง่าย ไม่เรื่องมาก มีความคิดสร้างสรรค์ พึ่งมาตนเอง มีความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว คนรุ่นหกหรือรุ่นวาย (Gen-Y) เกิดช่วง 2523-2540 ยุคเทคโนโลยี เป็นตัวของตนเอง ช่างเลือก ชอบมีชีวิตอิสระ ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้ เปิดรับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมกับเครือข่ายสังคม กล้าแสดงออก มีความเห็นตรงไปตรงมา มักไม่เกรงใจ คนรุ่นเจ็ดหรือรุ่นแซด (Gen-Z) เกิดช่วง 2540 ถึงปัจจุบัน เป็นยุคเด็กใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ได้เร็ว เป็นรุ่นสุดท้ายในยุคนี้ที่โตมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมด้านไอทีที่พร้อมบริบูรณ์ คนรุ่นแปดหรือรุ่นซี (Gen-C) ไม่แบ่งตามอายุ เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เสพติดการเชื่อมต่อ กดแชร์ กดไลค์ทุกเวลาที่มีโอกาส มักเป็นสมาชิกของสังคมก้มหน้า

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420337305
http://www.thaipost.net/x-cite/090114/84364
http://hilight.kapook.com/view/83492
http://pantip.com/topic/30807680
http://sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:consumer-%20behavior-gen-
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/lifestyle/20100106/93930/Y-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9B-M-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.html


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
611 . เมื่อเพื่อนขอใช้โทรศัพท์เข้าสื่อสังคม60-06-18
610 . เวทีแสดงผลงานของเยาวชน60-06-11
609 . เทคโนโลยีที่ทำให้พัฒนาแอพบนมือถือง่ายขึ้น60-06-04
608 . เก็บเรื่องราวในความทรงจำได้สั้น60-05-28
607 . หัวอกเอาท์ซอร์สเว็บไซต์60-05-21
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC